Learning Centre

The role of virtual water trade in physical water scarcity: Case Central Asia

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kummu, Matti
dc.contributor.author Porkka, Miina
dc.date.accessioned 2020-12-23T17:41:38Z
dc.date.available 2020-12-23T17:41:38Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/99603
dc.description.abstract Today's globalised world is characterized by increased trade of water intensive products. The local and regional water scarcities should, therefore, also be examined in a global context. In this study the relation of physical water scarcity and virtual water trade in Central Asia was analysed. Two indices were used to identify water scarcity at the scale of sub-basin areas (SBAs): water stress index (i.e. consumption-to-availability ratio) and water shortage index (i.e. water availability per capita). Impact of virtual water trade on water scarcity was studied by calculating water scarcity indices for a baseline scenario that included virtual water flows, and comparing them to a scenario where virtual water trade was assumed not to exist. I found that water stress was the dominant type of water scarcity in Central Asia. Over 80 % of the total study area population lived in areas that suffered from water stress. About a half of the total population lived in areas that were also short of water resources. Most SBAs are net virtual water exporters, thus the impact of removing virtual water flows was mostly positive, The elimination of virtual water trade considerably decreased water scarcity for about a half of the total population. Inverting virtual water flows could thus be one solution for alleviating water scarcity in Central Asia, along with the more traditional measures of e.g. reducing water use intensity and increasing water use efficiency. en
dc.description.abstract Tämän päivän globalisoituneessa maailmassa liikkuu kansainvälisen kaupan myötä suuria määriä paljon vettä kuluttavia maataloustuotteita. Paikallista ja alueellista veden niukkuutta pitäisikin siksi tarkastella globaalissa kontekstissa. Tässä tutkimuksessa analysoitiin veden fyysisen niukkuuden ja virtuaalivesivirtojen suhdetta Keski-Aasiassa. Veden niukkuutta tarkasteltiin osavaluma-alueiden (SBA:t) tasolla käyttäen kahta mittaria: vesistressi-indeksiä (veden käytön ja vesiresurssien suhde) sekä veden puutteen indeksiä (vesiresurssit väestöä kohden). Virtuaalivesivirtojen vaikutusta vesiniukkuuteen tutkittiin laskemalla indeksit perusskenaariolle, jossa virtuaalivesi oli otettu huomioon ja vertaamalla arvoja tilanteeseen, jossa virtuaalivesivirtojen oletettiin puuttuvan. Vesistressi oli Keski-Aasiassa dominoivampi vesiniukkuuden tyyppi. Yli 80 % tutkimusalueen väestöstä asui vesistressistä kärsivillä alueilla. Noin puolet koko väestöstä asui alueilla joilla oli lisäksi puutetta vedestä. Suurimmalla osalla SBA-alueista virtuaaliveden vienti oli suurempaa kuin tuonti, joten virtuaalivesivirtojen poistamisen vaikutus oli pääosin positiivinen. Virtuaalivesivirtojen poistaminen vähensi vesiniukkuutta merkittävästi alueilla, jotka yhteensä asuttivat yli puolta koko tutkimusalueen väestöstä. Perinteisempien keinojen, kuten veden käytön tehostamisen, lisäksi virtuaalivesivirtojen kääntäminen nettoviennistä nettotuontiin voisikin olla yksi keino vähentää vesiniukkuutta Keski-Aasiassa. fi
dc.format.extent 31 + [5]
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title The role of virtual water trade in physical water scarcity: Case Central Asia en
dc.title Virtuaalivesivirtojen rooli veden fyysisessä niukkuudessa; Case Central Asia fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Engineering en
dc.contributor.department Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos fi
dc.subject.keyword physical water scarcity en
dc.subject.keyword veden niukkuus fi
dc.subject.keyword water stress en
dc.subject.keyword vesistressi fi
dc.subject.keyword water shortage en
dc.subject.keyword virtuaalivesivirrat fi
dc.subject.keyword virtual water trade en
dc.subject.keyword Keski-Aasia fi
dc.subject.keyword Central Asia en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020122358430
dc.programme.major Vesitalous ja vesirakennus fi
dc.programme.mcode Yhd-12 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Varis, Olli
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_90587
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 43226
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics