Learning Centre

Älykäs potilasvuode tehohoitopotilaan seurannassa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Sepponen, Raimo; Prof.
dc.contributor.author Reijula, Jori
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:28:24Z
dc.date.available 2011-12-08T09:28:24Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/995
dc.description.abstract Sairaaloiden tehohoitoyksiköissä työskentelevät sairaanhoitajat ja lääkärit joutuvat päivittäin tekemisiin potilasvuoteiden kanssa, joissa on runsaasti potilaiden valvontaan tarvittavia laitteita ja johtoja. Sängyssä makaavan potilaan irroittaminen johdoista ja johtojen uudelleenkiinnittäminen hidastaa hoitohenkilöstön työskentelyä lisäten sairaalassa tarvittavan henkilökunnan määrää ja sairaanhoitokustannuksia. Kaapelimäärän vähentäminen paitsi helpottaisi sairaalahenkilökunnan työskentelyä, se myös nopeuttaisi ja tehostaisi sairaalaan saapuvien, kriittisessä tilassa olevien potilaiden hoitoa ja vähentäisi myös hoitotapahtumiin liittyviä virheitä ja todennäköisesti jopa potilaskuolemia. Langaton potilasmonitorointi tarjoaa ratkaisun kaapelimäärän vähentämiseen. Tässä diplomityössä esitetään tämän hetken käyttökelpoisimmat tekniikat sairaalaympäristön langattomaan tiedonsiirtoon. Varteenotettavimman ratkaisun tarjoavat lyhyen kantaman langattomat tiedonsiirtoverkot, jotka hyödyntävät teknologioita kuten mm. Bluetooth, UWB ja ZigBee. Lisäksi esitellään lyhyesti keskipitkän kantaman WLAN-verkot ja pitkän kantaman WAP-pohjainen tiedonsiirto. Tämän lisäksi tässä työssä on valmisteltu "älykkään potilasvuoteen" prototyyppi. Se on langaton potilasvuode, joka monitoroi potilasseurannan tärkeimpiä parametreja, joita ovat mm. EKG, verenpaine, pulssin etenemisaika, lämpötila, hengityksen monitorointi, liikkeen monitorointi, hapettuminen, pulssioksimetria sekä hiilidioksidin osapaineen mittaus. Työssä käydään kukin edellä mainituista läpi lyhyen teoriakatsauksen muodossa. Työssä pohditaan myös langattoman tiedonsiirron vaikutusta nykysairaalateknologiaan; miten se näkyy tehohoitopotilaiden seurannassa tällä hetkellä, ja miten langattomuus tulee kehittymään tulevaisuuden sairaaloissa. fi
dc.description.abstract The nurses and doctors working in the intensive care units of hospitals have to daily deal with patient beds that are connected to numerous cables and wires used to monitor patients. Detaching a patient who is lying in a bed with wires and then reattaching him slows down the work pace of the medical staff thus increasing the amount of staff and money needed to upkeep the hospital. Reducing the number of cables used not only eases the work of the hospital staff but also accelerates the treatment of patients arriving in the hospital, makes the treatment more effective and also apparently reduces the number of treatment errors and even patient mortality rates. Wireless patient monitoring offers a solution to reducing the number of cables used. This thesis presents the most useful present technologies for wireless data communication. Currently, short range wireless networks offer the most noteworthy solution to this problem. We shortly discuss the technologies enabling short range wireless networks to be built, such as Bluetooth, UWB and ZigBee. Also medium range wireless networks (WLAN) and long range wireless networks (WAP) are shortly discussed in this text. In addition, this work introduces the prototype of an "intelligent patient bed". It is a wireless patient bed that monitors the most important parameters of patient monitoring, which are, for example ECG, blood pressure, pulse transit time, temperature, respiratory monitoring, accelerometry, oxygenation, pulse oximetry and measurement of partial carbon pressure. The present report covers each of the parameters mentioned before in a form of a short theory representation. The report also discusses the effect wireless data communication has in modern hospital technology; how it can be seen in the study of intensive care patients and how the development of wireless technologies can be seen in future hospitals. en
dc.format.extent 98
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Medical sciences en
dc.subject.other Electrical engineering en
dc.title Älykäs potilasvuode tehohoitopotilaan seurannassa fi
dc.title Intelligent patient bed and intensive care patients en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Department of Electrical and Communications Engineering en
dc.contributor.department Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto fi
dc.subject.keyword study of an intensive care unit patient en
dc.subject.keyword intelligent patient bed en
dc.subject.keyword wireless data communication en
dc.subject.keyword tehohoitopotilaan seuranta fi
dc.subject.keyword älykäs potilasvuode fi
dc.subject.keyword langaton tiedonsiirto fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-009651
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Computational engineering en
dc.programme.major Laskennallinen tekniikka fi
dc.programme.mcode S-114
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Jääskeläinen, Iiro; Prof.
dc.programme Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma fi
dc.contributor.lab Laboratory of Computational Engineering en
dc.contributor.lab Laskennallisen tekniikan laboratorio fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_36728
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 34465
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics