Learning Centre

Viivepohjaisen pakettiaikataulutusalgoritmin toteutus ja suorituskyvyn mittaus sulautetussa avoimen lähdekoodin reitittimessä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Luoma, Marko; TkL
dc.contributor.author Lamminen, Olli-Pekka
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:27:52Z
dc.date.available 2011-12-08T09:27:52Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/993
dc.description.abstract Tietoverkkojen hallinnassa ja liikenteen ohjauksessa käytettävät laitteet ovat alkaneet muistuttaa toiminnallisuudeltaan yhä enenevässä määrin yleiskäyttöisiä tietokoneita. Uudet, markkinoille tulevat laitteet pohjautuvat usein valmiisiin komponentteihin ja avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmään, joiden päälle on koottu räätälöityjä ohjaussovelluksia. Kattavan laitteistotuen ja avoimen lähdekoodinsa ansiosta Linux-käyttöjärjestelmä on valittu usean sulautetun verkkolaitteiston pohjaksi. Tämän työn tarkoitus on toteuttaa viiverajallinen suhteutettua hybridiviivettä käyttävä pakettiaikataulutin sulautetussa ympäristössä suoritettavaan Linux-käyttöjärjestelmäytimeen. Pakettiaikatauluttimen toiminnallisuus varmennetaan vertailemalla sitä kolmeen muuhun pakettiaikatauluttimeen: yksinkertaiseen jonoon, prioriteettijonoihin ja luokkapohjaiseen jonotukseen. Aikatauluttimen toteutus käyttöjärjestelmäytimeen noudattaa valmiita rajapintoja ja ytimessä käytettävää ohjelmointitapaa. Toiminnallisuuden varmentamisessa käytetään sekä teoreettisia että käytännön suorituskykyä mittaavia menetelmiä. Työn tuloksena todetaan avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmien soveltuvan tämän kaltaisiin kehitysprojekteihin erittäin hyvin. Lisäksi todetaan, että suhteutettua hybridiviivettä käyttävä aikataulutusalgoritmi ei kuormita laitteistoa sen enempää kuin mikään muukaan testattu aikataulutusalgoritmi. Lisäksi todetaan standardoidun laitteiston ja ajantasaisten avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmien soveltuvuus käytettäväksi myös tulevissa aiheeseen liittyvissä tutkimusprojekteissa. fi
dc.description.abstract Appliances used to control and convey network traffic are staring to resemble more and more full grown computer systems. Many of the new appliances start as a combination of standardized parts running custom software on an freely available embedded operating system. Linux operating system has gained a foothold in embedded systems market. Its extensive hardware support and availability of the source code have made it a natural choice amongst multiple networking hardware vendors. The purpose of this thesis is to implement a delay-bounded hybrid proportional delay packet scheduler for Linux kernel in an embedded environment, and to validate the scheduler's functionality against a selection of other packet schedulers. The implementation is created as an extension to the Linux traffic control system. The new code uses already existing application programming interfaces and is written following the community established kernel programming guidelines. The validation is done by comparing both theoretical and practical performance of the new scheduler against first-in, first-out, priority queuing and class based queuing schedulers. The major conclusions drawn from this work are that the open source operating systems like Linux are suitable for embedded development projects, and that the hybrid proportional delay packet scheduling algorithm does not put any more strain on the hardware than the other packet schedulers tested. Any future work on subject can be performed on standard hardware with current versions of available open source operating systems. en
dc.format.extent ix, 80
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Electrical engineering en
dc.title Viivepohjaisen pakettiaikataulutusalgoritmin toteutus ja suorituskyvyn mittaus sulautetussa avoimen lähdekoodin reitittimessä fi
dc.title Implementation and performance analysis of a delay based packet scheduling algorithm for an embedded open source router en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Department of Electrical and Communications Engineering en
dc.contributor.department Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto fi
dc.subject.keyword hybrid proportional delay en
dc.subject.keyword Linux traffic control en
dc.subject.keyword scheduling en
dc.subject.keyword scheduling algorithms en
dc.subject.keyword aikataulutus fi
dc.subject.keyword aikataulutusalgoritmit fi
dc.subject.keyword liikenteen kontrollointi Linuxissa fi
dc.subject.keyword suhteutettu hybridiviive fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-009639
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Networking technology en
dc.programme.major Tietoverkkotekniikka fi
dc.programme.mcode S-38
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Kantola, Raimo; Prof.
dc.programme Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma fi
dc.contributor.lab Networking Laboratory en
dc.contributor.lab Tietoverkkolaboratorio fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_35995
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 34463
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics