Learning Centre

Aligning Scrum methodology with ERP implementation projects

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Luokola, Kalle
dc.contributor.author Ratilainen, Sakari
dc.date.accessioned 2020-12-23T17:29:21Z
dc.date.available 2020-12-23T17:29:21Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/99377
dc.description.abstract In this study, possibilities for applying Scrum, an agile software method, into enterprise resource planning (ERP) system implementation in projects were investigated. Traditionally such projects have been done using some linear development method, i.e. a waterfall method and some of them have been less than successful in respect to the invested effort. The empirical part of the study was conducted as a qualitative research using an adapted version of the case company's consulting technique for data collection and analysis. Data was gathered in two interview rounds with the first one covering issues in the current ERP projects and the second one validating recommendations on using Scrum to possibly solve some of the problem. In the light of the results customer understanding and commitment are repeating challenges and Scrum could theoretically provide some relief to these issues. A full-scale Scrum implementation was, however, not seen as a very feasible option due to ERP systems' integrated architecture. en
dc.description.abstract Tässä työssä tutkittiin mahdollisuuksia soveltaa Scrum:ia toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönottoprojekteihin. Scrum on eräs tunnetuimmista ketteristä ohjelmistokehitysmenetelmistä. Perinteisesti tällaiset hankkeet on toteutettu lineaarisella, vesiputousmallia noudattavalla ohjelmistokehitysmenetelmällä ja tulokset eivät aina ole tyydyttäviä suhteessa käytettyyn panokseen. Tutkimuksen kokeellinen osuus toteutettiin kvalitatiivisena haastattelututkimuksena käyttäen mukautettua versiota kohdeyhtiön konsultointitekniikasta tietojen keruussa ja analysoinnissa. Tiedot kerättiin kahdella haastattelukierroksella, joista ensimmäinen keskittyi haasteisiin nykyisessä toimitusmallissa ja toinen Scrum:in validointiin havaittujen haasteiden ratkaisemisessa. Tulosten perusteella asiakkaan ymmärrys ja sitoutuminen ovat usein toistuvia haasteita ja Scrum voisi teoriassa auttaa näiden osa-alueiden parantamisessa. Täysimittaista Scrum:in hyödyntämistä ei kuitenkaan pidetty kovin toteuttamiskelpoisena vaihtoehtona ERP- järjestelmien korkean integraatioasteen vuoksi. fi
dc.format.extent viii + 71 + liitt. (+4)
dc.language.iso en en
dc.title Aligning Scrum methodology with ERP implementation projects en
dc.title Scrum-ohjelmistokehitysmenetelmän yhteensovittaminen ERP-järjestelmien käyttöönottoprojekteihin fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Mediatekniikan laitos fi
dc.subject.keyword ERP en
dc.subject.keyword ERP fi
dc.subject.keyword SCRUM en
dc.subject.keyword SCRUM fi
dc.subject.keyword agile software engineering en
dc.subject.keyword ketterä ohjelmistokehitys fi
dc.subject.keyword project management en
dc.subject.keyword projektinhallinta fi
dc.subject.keyword SAP en
dc.subject.keyword SAP fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020122358204
dc.programme.major Viestintätekniikka fi
dc.programme.mcode AS-75 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Lassenius, Casper
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_12767
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 42648
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics