Learning Centre

Different reliability aspects for planning regional 110 kV grid

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Reilander, Antero
dc.contributor.author Lähdetie, Artturi
dc.date.accessioned 2020-12-23T13:17:12Z
dc.date.available 2020-12-23T13:17:12Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/99109
dc.description.abstract Tässä työssä tutkitaan mahdollisuuksia hyödyntää erilaisia käyttövarmuustarkasteluja 110 kV:n siirtoverkon suunnittelussa. Suomessa kantaverkon 110 kV:n verkon suunnittelussa on lähtökohtana ollut tietyn kantaverkon alueen riittävän siirtokapasiteetin varmistaminen. Verkkovahvistukset on suunniteltu lähtien pääosin siitä, että tehohäviöiden kustannukset ja Investointikustannukset ovat mahdollisimman pienet. Silmukoidun kantaverkon osalta Suomessa noudatetaan N-1 -kriteeriä, eli järjestelmän tulee kestää minkä tahansa yksittäisen komponentin vikaantuminen. Säteittäisesti syötetyllä 110 kV:n johdolla ei johtoon liittyneille asiakkaille voida taata häiriötöntä sähkön toimittamista verkon rakenteesta johtuen. Käyttövarmuus yksittäisellä asiakkaalla on siten sama kuin kyseisen johdon käyttövarmuus vaikka vikatilanteita varten on olemassa varajärjestelmiä, joilla sähkön syöttö saadaan palautettua nopeastikin. Suomen kantaverkkoyhtiössä Fingrid Oyj:ssa on käytössä toimittamatta jääneen sähkön arvoon (TJSA) -perustuva sähkön toimitusvarmuuden arviointi. Tässä työssä TJSA arviointimenetelmää käytettiin hyväksi vertailtaessa erilaisten 110 kV:n siirtoverkon vahvistusten eroja käyttövarmuuden kannalta. Työssä tutkittiin kolme erilaista näkökulmaa 110 kV:n verkon käyttövarmuuteen. Ensiksi tutkittiin maaseutujohdon pitkittäiskatkaisijan varustamista suojareleistyksellä ja sen tuomaa TJSA -kustannusten pienenemistä. Toiseksi tutkittiin kolmen tehomuuntajan sähköaseman 110 kV:n kiskoratkaisujen vaikutusta erään teollisuuslaitoksen käyttövarmuuteen käyttämällä tapahtumapuumallia. Kolmanneksi tutkittiin vikatodennäköisyyden avulla erään kantaverkon 110 kV:n verkon vahvistusvaihtoehtojen vaikutusta TJSA:n muodostumiseen. Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että TJSA:n avulla voidaan osoittaa eroja eri 110 kV:n verkon verkkovahvistusten välillä. Tapahtumapuumallilla voidaan osoittaa eroja käyttövarmuudessa erilaisten kolmen tehomuuntajan sähköaseman 110 kV:n kiskoratkaisujen välillä. N-1 -kriteeri on kuitenkin yleisenä käyttövarmuuden kriteerinä käyttökelpoinen myös 110 kV:n verkossa. fi
dc.format.extent viii + 85 s. + liitt. 7
dc.language.iso fi en
dc.title Different reliability aspects for planning regional 110 kV grid en
dc.title Käyttövarmuuden huomioiminen 110 kV:n siirtoverkon suunnittelussa fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Electrical Engineering en
dc.contributor.department Sähkötekniikan laitos fi
dc.subject.keyword reliability en
dc.subject.keyword luotettavuus fi
dc.subject.keyword energy not delivered en
dc.subject.keyword toimitusvarmuus fi
dc.subject.keyword event tree en
dc.subject.keyword TJSA fi
dc.subject.keyword network planning en
dc.subject.keyword tapahtumapuu fi
dc.subject.keyword verkkosuunnittelu fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020122357936
dc.programme.major Sähköverkot ja suurjännitetekniikka fi
dc.programme.mcode S-18 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Haarla, Liisa
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_06163
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 42677
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics