Learning Centre

Driver-based planning: A model of maturity levels

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Lindfors, Riku
dc.contributor.author Oehlandt, Lars
dc.date.accessioned 2020-12-23T13:14:57Z
dc.date.available 2020-12-23T13:14:57Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/99066
dc.description.abstract Perinteinen budjetointi on jo lähes vuosisadan ajan ollut yleisin tapa ennustaa yrityksen talouslukuja. Voimakas kritiikki on kuitenkin ajanut uusien menetelmien kehittämiseen. Yksi näistä menetelmistä on ajuripohjainen ennustaminen. Ajuripohjainen ennustaminen tarkoittaa liiketoiminnan operatiivisten ajurien käyttöä yrityksen talouden ennustamisprosesseissa. Tämä diplomityö tutkii ajuripohjaisen ennustamisen taustoja ja pyrkii tunnistamaan parhaiden toteutusten yhteisiä piirteitä. Näin päädytään viisiportaiseen maturiteettimalliin ja sen perusteella toimivaan maturiteetinkartoitusmenetelmään. Kirjallisuuskatsauksen perusteella voidaan tunnistaa viisi ajuripohjaisen ennustamisen ydinaluetta: prosessit, organisaatio, teknologia, sisältö ja osaaminen. Mittaamalla näitä viittä voidaan toteuttaa korkean tason arviointi yrityksen talouden ennustamisen nykytilasta. Pelkän maturiteetin mittaaminen ei kuitenkaan riitä kehitysehdotusten tekemiseksi, vaan on myös otettava huomioon jokaisen yrityksen yksilölliset piirteet ja toimintaympäristö. Parhaan ymmärryksen yrityksen kehitystarpeista saakin katsomalla yrityksen tilannetta ja sen ennustamismenetelmistä aiheutuvia seurauksia. Yksi tämän diplomityön empiirisen tutkimuksen mielenkiintoisimmista havainnoista onkin se, että laadultaan tyydyttäviä tai jopa hyviä ennusteita voivat tuottaa matalalla maturiteetillakin toimivat yritykset. Käytännössä pelkkä prosessien ja teknologian optimointi ei välttämättä johda yrityksen tavoittelemaan laadun paranemiseen. Tutkimuksen tuottamista havainnoista ja menetelmistä hyötyvät ennen kaikkea liiketoiminta-analytiikan palveluja tarjoavat konsulttiyritykset ja niiden asiakkaat. Akateemiselle maailmalle työ tarjoaa ajuripohjaisesta ennustamisesta kokonaisvaltaisen kuvauksen. fi
dc.format.extent 96 + [9]
dc.language.iso en en
dc.title Driver-based planning: A model of maturity levels en
dc.title Ajuripohjainen ennustaminen: Malli maturiteettitason mittaamiseen fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta fi
dc.subject.keyword beyond budgeting en
dc.subject.keyword budjetointi fi
dc.subject.keyword business performance management en
dc.subject.keyword liiketoiminnan suorituskyvyn hallinta fi
dc.subject.keyword driver-based planning en
dc.subject.keyword ajuripohjainen suunnittelu fi
dc.subject.keyword financial planning en
dc.subject.keyword taloushallinto fi
dc.subject.keyword forecasting en
dc.subject.keyword ennustaminen fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020122357893
dc.programme.major Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta fi
dc.programme.mcode TU-91 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Laamanen, Tomi
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_03796
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 41491
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics