Learning Centre

The mechanical development of a multi-component wind tunnel balance

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Korhonen, Mikko
dc.contributor.author Fagerström, Christoffer
dc.date.accessioned 2020-12-23T12:57:40Z
dc.date.available 2020-12-23T12:57:40Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/98734
dc.description.abstract This thesis is part of a project concluded by the Finnish air force. The goal of the thesis is to study the effect of external objects, such as missiles and containers, on the aerodynamic loads of a fighter aircraft. A wind tunnel balance is used to determine the aerodynamic forces and moments of the wind tunnel model being tested. The main content of this thesis is the mechanical design of a five component strain gauge balance to be used in a series of wind tunnel tests in the transonic speed regime. Events at these flow speeds close to the Mach number 1 are hard to predict. The balance is implemented as an external one, but using a monolithic design typical for internal balances. The wind tunnel model used is a fighter aircraft half model. In this thesis, four different balance concepts are compared and judged based upon six different criteria, with the help of parametric 3D-CAD models and FEM-analysis. A principle solution for fastening the balance to the structures of the wind-tunnel and the model is also presented with the help of parametric CAD-models and FEM-analysis. A manufacturing drawing of the balance is made, according to which, the balance is manufactured. The manufactured balance is calibrated utilizing the specialized equipment and software of the Laboratory of Aerodynamics. en
dc.description.abstract Tuulitunnelikokeen aikana testattavaan tuulitunnelimalliin vaikuttavia aerodynaamisia voimia ja momentteja mittaavaa laitetta kutsutaan tuulitunnelivaa'aksi. Tässä diplomityössä suunnitellaan ulkoinen viiden komponentin tuulitunnelivaaka käyttäen sisäisen monoliittisen venymäliuskavaa'an tekniikkaa. Vaakaprojekti liittyy ilmavoimien hankkeeseen, jossa halutaan tutkia hävittäjälentokoneeseen aiheutuvia voimia, kun siihen kiinnitetään ulkopuolisia esineitä kuten ohjuksia ja säiliöitä. Erityisesti halutaan selvittää tapahtumia transsoonisella virtausnopeuden alueella eli lähellä Machin lukua 1, sillä tapahtumia tällä nopeusalueella on vaikea ennustaa. Käytetty tuulitunnelimalli on lentokoneen puolimalli. Tässä diplomityössä vertaillaan neljää eri vaakakonseptia, joita arvostellaan kuuden kriteerin perusteella. Konseptien ja lopullisen vaa'an suunnittelussa käytettään apuna parametrisiä 3D-CAD malleja sekä FEM-analyysia. Vaa'an ripustuksesta tuulitunnelin rakenteisiin sekä kiinnityksestä lentokoneen pienoismalliin esitetään perusratkaisu, josta myös tehdään 3D-CAD mallit ja suoritetaan FEM-analyyseja. Vaa'asta tehdään työpiirustus, jonka perusteella vaaka valmistetaan. Valmiille vaa'alle suoritetaan kalibrointi aerodynamiikan laboratorion kalibrointilaitteistolla laboratorion itse kehittämän ohjelmiston avulla. fi
dc.format.extent (6) + 64 s. + liitt.
dc.language.iso fi en
dc.title The mechanical development of a multi-component wind tunnel balance en
dc.title Tuulitunnelin monikomponenttivaa'an mekaaninen suunnittelu fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Engineering en
dc.contributor.department Koneenrakennustekniikan laitos fi
dc.subject.keyword wind-tunnel en
dc.subject.keyword tuulitunneli fi
dc.subject.keyword multi-component balance en
dc.subject.keyword monikomponenttivaaka fi
dc.subject.keyword strain gauge en
dc.subject.keyword venymäliuska fi
dc.subject.keyword FEM en
dc.subject.keyword FEM fi
dc.subject.keyword CAD en
dc.subject.keyword CAD fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020122357561
dc.programme.major Koneensuunnitteluoppi fi
dc.programme.mcode Kon-41 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Pietola, Matti
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_07854
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 41098
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth ask
local.aalto.testflag digiauth


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics