Learning Centre

Soitinäänten muokkaaminen ja aivomittaukset

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Huotilainen, Minna; TkT
dc.contributor.author Ilmoniemi, Minna
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:26:21Z
dc.date.available 2011-12-08T09:26:21Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/986
dc.description.abstract Nykyaikaisten aivotutkimusmenetelmien avulla voidaan tutkia ihmisaivojen toimintaa. MMN-vaste (Mismatch Negativity) kuvaa eron havaitsemista usein toistuvan äänen (standardi) ja harvoin esiintyvän äänen (deviantti) välillä. MMN-vaste liitetäänkin lyhytkestoisen kuulomuistin toimintaan ja äänten erotteluun. Tässä työssä on tutkittu standardin todennäköisyyden vaikutusta MMN-vasteeseen. Aivotutkimuskoetta varten tuotettiin sopiva ääniärsykejoukko, jossa kymmenet deviantit eroavat standardista yhtä suurin psykoakustisin eroin. Nauhoitettua sellon ääntä muokattiin useassa äänenvärin dimensiossa ja äänenvärieroja arvioitiin subjektiivisessa kuuntelukokeessa. MMN-vastetta tutkittiin aivosähkökäyrämittausten (EEG) avulla. Tässä työssä käsitellään äänenvärin dimensioita ja tapoja muokata äänenväriä. Työssä esitetään äänenvärierojen subjektiivinen arviointi sekä aivomittaukset. Tässä työssä havaittiin, että on mahdollista tuottaa joukko äänenväriltään eroavia ääniä, joilla on yhtä suuri psykoakustinen etäisyys vertailuääneen nähden. Tulokset myös osoittavat, että standardin todennäköisyyden vähentäminen pienentää MMN-vasteen amplitudia eli vaikeuttaa automaattista äänten erottelua. fi
dc.description.abstract Modern brain recording techniques offer possibilities to study the functioning of the human brain. The mismatch negativity (MMN) response reflects a change detection from the frequently presented tone (i.e., a standard tone) to the infrequently presented tone (i.e., a deviant tone). Thus, the MMNis associated with the automatic functioning of the short-term auditory sensory memory and sound discrimination. In this thesis the effect of the standard probability on the MMN response is studied. In order to perform a brain-research experiment in which dozens of deviants would differ from the standard with equal psychoacoustic steps, an appropriate set of sound stimuli was generated. A recorded cello tone was modified in several dimensions of timbre and the modifications were evaluated through a subjective listening test. Electroencephalographic (EEG) recordings were performed in order to study the MMN response. This thesis discusses the timbre dimensions and the methods for timbre modifications. The subjective evaluation of timbre modifications is described, as well as the brain recordings. Within this thesis it was observed that it is possible to generate a set of sounds differing in timbre and having an equal psychoacoustic distance from the reference sound. The results also show that decreasing the probability of the standard decreases the amplitude of the MMN response, i.e., makes the automatic sound discrimination more difficult. en
dc.format.extent 51, [7]
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Electrical engineering en
dc.title Soitinäänten muokkaaminen ja aivomittaukset fi
dc.title Modification and brain recordings of musical instrument tones en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Department of Electrical and Communications Engineering en
dc.contributor.department Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto fi
dc.subject.keyword acoustic signal processing en
dc.subject.keyword brain response en
dc.subject.keyword musical instrument tone en
dc.subject.keyword psychoacoustics en
dc.subject.keyword timbre en
dc.subject.keyword aivovaste fi
dc.subject.keyword psykoakustiikka fi
dc.subject.keyword soitinääni fi
dc.subject.keyword äänenkäsittely fi
dc.subject.keyword äänenväri fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-007967
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Acoustics and Audio Signal Processing en
dc.programme.major Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka fi
dc.programme.mcode S-89
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Välimäki, Vesa; Prof.
dc.contributor.lab Laboratory of Acoustics and Audio Signal Processing en
dc.contributor.lab Akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan laboratorio fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_33780
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 34434
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics