Epälineaarisen värähtelevän kielen paikkajakautunut laskennallinen mallinnus

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Välimäki, Vesa; Prof.
dc.contributor.author Pakarinen, Jyri
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:26:09Z
dc.date.available 2011-12-08T09:26:09Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/985
dc.description.abstract Värähtelevän kielen epälineaarinen käyttäytyminen saa monissa kielisoittimissa aikaan soittimelle luonteenomaisen ja helposti tunnistettavan äänen. Laadukkaan kielisoitinsynteesin vuoksi onkin tärkeää, että nykyaikaiset äänisynteesimenetelmät ottavat huomioon myös kielten epälineaarisuudet. Tässä diplomityössä esitellään kaksi uutta synteesimenetelmää, jotka fysikaalisen mallinnuksen avulla simuloivat epälineaarisia näpättyjä kieliä paikkajakautuneesti, keskittyen jännitysmodulaation tuottamiin epälineaarisuuksiin. Toinen menetelmistä käyttää hajautettuja murtoviivesuotimia digitaalisen aaltojohtomallin viivesilmukan pituuden ajonaikaisessa virittämisessä, kun taas toinen hyödyntää murtoviivesuotimia äärelliseen erotukseen pohjautuvan mallin aikaresoluution muuttamisessa ajon aikana. Jännitysmodulaation suuruus arvioidaan kummankin mallin tapauksessa jokaisella aika-askeleella kielen pidentymästä. Molempien mallien simulaatiotulokset esitellään ja niitä verrataan toisiinsa sekä myös mitattuihin arvoihin. Epälineaarisen aaltojohtomallin avulla on toteutettu reaaliaikainen kantelemalli. fi
dc.description.abstract Nonlinearities in string instruments are responsible for several interesting acoustical features, resulting in characteristic and easily recognizable tones. For this reason, modern synthesis models have to be capable of modeling this nonlinear behavior, when high quality results are desired. This thesis presents two novel physical modeling algorithms for simulating the tension modulation nonlinearity in plucked strings in a spatially distributed manner. The first method uses fractional delay filters within a digital waveguide structure, allowing the length of the string to be modulated during run time. The second method uses a nonlinear finite difference approach, where the string state is approximated between sampling instants also using fractional delay filters, thus allowing run-time modulation of the temporal sampling location. The magnitude of the tension modulation is evaluated from the elongation of the string at every time step in both cases. Simulation results of the two models are presented and compared. Real-time sound synthesis of the kantele, a traditional Finnish plucked-string instrument with strong effect of tension modulation, has been implemented using the nonlinear digital waveguide algorithm. en
dc.format.extent 59
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Electrical engineering en
dc.title Epälineaarisen värähtelevän kielen paikkajakautunut laskennallinen mallinnus fi
dc.title Spatially distributed computational modeling of a nonlinear vibrating string en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Department of Electrical and Communications Engineering en
dc.contributor.department Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto fi
dc.subject.keyword sound synthesis en
dc.subject.keyword tension modulation en
dc.subject.keyword digital waveguide en
dc.subject.keyword finite difference time-domain modeling en
dc.subject.keyword computer music en
dc.subject.keyword äänisynteesi fi
dc.subject.keyword jännitysmodulaatio fi
dc.subject.keyword digitaaliset aaltojohdot fi
dc.subject.keyword äärellisen erotuksen aika-alueen mallinnus fi
dc.subject.keyword tietokonemusiikki fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-007955
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Acoustics and Audio Signal Processing en
dc.programme.major Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka fi
dc.programme.mcode S-89
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Välimäki, Vesa; Prof.
dc.contributor.lab Laboratory of Acoustics and Audio Signal Processing en
dc.contributor.lab Akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan laboratorio fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account