Learning Centre

Improving maintainability and extensibility of a slot machine software

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Koskinen, Kimmo
dc.contributor.author Linnoskivi, Markku
dc.date.accessioned 2020-12-23T12:37:34Z
dc.date.available 2020-12-23T12:37:34Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/98340
dc.description.abstract Reliability and extensibility are major concerns in any non-trivial software system. Especially the ones used commercially. It often happens that existing implementations become old and aren't any longer sufficient for the task they are required to do. One method to fix the situation is refactoring or rewriting. This thesis concentrates on refactoring and rewriting done on a piece of slot machine software. The aim of the project was to produce a better version of an existing implementation in respect to reliability and extensibility. The bulk of the implementation work was done alone by the author. These two implementations are compared in the analysis chapter. The results will show that the quality of the software has improved over the previous one. en
dc.description.abstract Luotettavuus ja laajennettavuus ovat keskeisiä ominaisuuksia kaikissa vähänkään suuremmissa ohjelmistoissa. Erityisesti niissä, joita käytetään kaupallisesti. Toteutukset vanhenevat, eivätkä enää kykene täyttämään niiltä vaadittuja ominaisuuksia. Niiden korjaamiseksi voidaan käyttää refaktorointia tai kokonaan uuden toteutuksen kirjoittamista. Tässä työssä esitellään osa raha-automaatin ohjelmistoa, joka kirjoitettiin uudelleen. Työn tavoitteena oli tuottaa luotettavampi ja paremmin laajennettava toteutus olemassa olevalle. Suurin osa toteutustyöstä lankesi allekirjoittaneelle. Näitä kahta toteutusta vertaillaan analyysi kappaleessa. Tulokset osoittavat, että ohjelmiston laatu on parantunut vanhaan toteutukseen verrattuna. fi
dc.format.extent [11] + 56
dc.language.iso en en
dc.title Improving maintainability and extensibility of a slot machine software en
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta fi
dc.subject.keyword refactoring en
dc.subject.keyword refaktorointi fi
dc.subject.keyword maintainability en
dc.subject.keyword ylläpidettävyys fi
dc.subject.keyword extensibility en
dc.subject.keyword laajennettavuus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020122357167
dc.programme.major Ohjelmistotekniikka fi
dc.programme.mcode T-106 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Saikkonen, Heikki
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_01294
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 40307
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics