Learning Centre

Network monitoring system: Architecture and use in a company

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Karhemaa, Jarkko
dc.contributor.author Lehmus, Ismo
dc.date.accessioned 2020-12-23T12:37:19Z
dc.date.available 2020-12-23T12:37:19Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/98335
dc.description.abstract Computer networks are an important part of the society's infrastructure as many critical services are dependent on them. A network monitoring system is needed to ensure that the networks function as they should. This work sets out to provide a fundamental guide to network monitoring. The guide includes information on monitoring protocols, the architecture of a network monitoring system and the organization to utilize the system. Finally, a service and supporting processes are presented. en
dc.description.abstract Tietokoneverkot ovat tärkeä osa yhteiskunnan infrastruktuuria, koska monet kriittiset palvelut ovat riippuvaisia verkkojen tarjoamasta kyvystä välittää tietoa. Järjestelmä tietoverkkojen valvontaan on tarpeellinen, jotta saadaan varmistettua tietoverkkojen häiriötön toiminta. Tämän työn tavoitteena on tarjota perustietoa verkonvalvontajärjestelmistä. Työ sisältää tietoa valvontaprotokollista, valvontajärjestelmän arkkitehtuurista ja organisaatiosta, joka järjestelmää käyttää. Työn lopuksi esitellään valvontapalvelu sekä palvelua tukevat prosessit. fi
dc.format.extent [10] + 66
dc.language.iso en en
dc.title Network monitoring system: Architecture and use in a company en
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta fi
dc.subject.keyword active network monitoring en
dc.subject.keyword aktiivinen verkon valvonta fi
dc.subject.keyword aktiv nätverks övervakning sv
dc.subject.keyword SNMP en
dc.subject.keyword SNMP fi
dc.subject.keyword SNMP sv
dc.subject.keyword monitoring service en
dc.subject.keyword valvontapalvelu fi
dc.subject.keyword övervaknings servis sv
dc.subject.keyword monitoring system architecture en
dc.subject.keyword valvontajärjestelmän arkkitehtuuri fi
dc.subject.keyword arkitektur om ett övervaknings system sv
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020122357162
dc.programme.major Tietokoneverkot fi
dc.programme.mcode T-110 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Gurtov, Andrei
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_02980
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 40302
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics