Learning Centre

Kaistanlaajennus korkealaatuisessa audiokoodauksessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Ojala, Pasi; TkT
dc.contributor.author Laaksonen, Arttu Matias
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:25:16Z
dc.date.available 2011-12-08T09:25:16Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/981
dc.description.abstract Langattoman viestinnän siirtonopeudet ovat tällä hetkellä varsin rajalliset. Kehittyneiden koodausmenetelmien avulla siirrettävä tieto saadaan pakattua pienempään muistiin. Äänisignaalien pakkaaminen on edistynyt paljon kuluneina vuosina, ja yksi tämän mahdollistanut menetelmä on ollut kaistanlaajennus. Tässä diplomityössä tutkitaan nykyisiä kaistanlaajennusmenetelmiä. Menetelmiä analysoidaan tavoitteena löytää keinoja niiden parantamiseen. Diplomityön tekijä on kehittänyt kaksi uutta menetelmää. Modifioituun diskreettiin kosinimuunnokseen (MDCT) perustuvaa menetelmää on käytetty selvittämään kuinka eri parametrit vaikuttavat kaistanlaajennuksen lopputulokseen. Toinen menetelmä käyttää lineaarista ennustusta (LPC) äänisignaalin ominaisuuksien mallintamiseen. Uusia menetelmiä vertailtiin toisiinsa ja yhteen olemassaolevaan menetelmään kuuntelutesteissä. Testien tuloksina todettiin, että uusia menetelmiä voidaan käyttää pakkaustehokkuuden parantamiseen korkealaatuisessa audiokoodauksessa. fi
dc.description.abstract In mobile telecommunications the transmission speed is currently very limited. Advanced coding methods are used to pack transmitted information into a smaller memory space. The coding of audio signals has developed a lot in the past years, and one method enabling better coding efficiency has been bandwidth extension. In this thesis, the current bandwidth extension methods are studied, and analysis is made to find out if the methods could be improved. Two new methods have been developed by the author. A method based on modified discrete cosine transform (MDCT) has been used to examine how different parameters affect the result of bandwidth extension. The second method uses linear prediction (LPC) in modeling the properties of audio signals. The new methods were compared against each other and one previous bandwidth extension method in listening tests. The results of the tests were that the new methods can be used to improve coding efficiency in high-quality audio coding. en
dc.format.extent 49, [13]
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Electrical engineering en
dc.title Kaistanlaajennus korkealaatuisessa audiokoodauksessa fi
dc.title Bandwidth extension in high-quality audio coding en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Department of Electrical and Communications Engineering en
dc.contributor.department Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto fi
dc.subject.keyword audio coding en
dc.subject.keyword bandwidth extension en
dc.subject.keyword spectral band replication en
dc.subject.keyword acoustic signal analysis en
dc.subject.keyword acoustic signal processing en
dc.subject.keyword audiokoodaus fi
dc.subject.keyword äänenpakkaus fi
dc.subject.keyword kaistanlaajennus fi
dc.subject.keyword äänenkäsittely fi
dc.subject.keyword äänianalyysi fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-007914
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Acoustics and Audio Signal Processing en
dc.programme.major Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka fi
dc.programme.mcode S-89
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Välimäki, Vesa; Prof.
dc.programme Sähkö- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma fi
dc.contributor.lab Laboratory of Acoustics and Audio Signal Processing en
dc.contributor.lab Akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan laboratorio fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_35938
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 34429
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics