Learning Centre

Operator-configurable traffic handling in multi-layer WCDMA network based on capability, service and load

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Hiltunen, Tarja
dc.contributor.author Kiirla, Jari
dc.date.accessioned 2020-12-23T12:28:18Z
dc.date.available 2020-12-23T12:28:18Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/98160
dc.description.abstract The purpose of this Master's thesis is to provide operator-configurable traffic handling in multi-layer WCDMA networks based on capability, service and load information. The thesis describes the needed parameters for operator configuration and the decision-making algorithm behind those. The need for handling traffic between different frequency layers emerges from the fact that all the latest features cannot be utilized cost efficiently in all the frequency layers because of the hardware and software costs they bring. There are many features which increase data rates, i.e. HSDPA, HSUPA, MIMO, and Dual Cell HSDPA. To utilize these new features efficiently users who would benefit from these features with the current service they are using should be directed to the frequency layer where these new features are available. The load should be also considered in decision making to balance the load between frequency layers. The thesis analyzes which capability and .service information should be used in decision making. Then different approaches are presented how operator-configurable traffic handling can be provided. Usage scenario analysis is provided based on real and predictive operator requirements to prove how well different approaches match operator requirements. Flexibility is needed from the solution to be applicable for different operator requirements. Operating WCDMA radio networks is a challenging task because of complexity and the required configuration work. These aspects are taken into account when different approaches are evaluated and when the solution is selected. en
dc.description.abstract Tämän diplomityön tavoite on tarjota kyvykkyys-, palvelu- ja kuormitustietoihin perustuva operaattorin konfiguroitava liikenteenhallinta systeemi moni kerros WCDMA verkkoihin. Diplomityö kuvaa tarvittavat parametrit ja päätöksentekoalgoritmin Tarve eri taajuuksien väliselle liikenteenhallinnalle on syntynyt siitä tosiasiasta, että kaikkia uusimpia ominaisuuksia ei voida kustannustehokkaasti ottaa käyttöön kaikilla käytössä olevilla taajuuksilla. Näitä kustannuksia syntyy tarvittavista uusista laitteistoista ja ohjelmistoista. Monet uudet ominaisuudet kasvattavat tiedonsiirtonopeuksia kuten esim. HSDPA, HSUPA, MIMO ja Dual Cell HSDPA. Näiden uusien ominaisuuksien tehokas käyttö vaatii, että käyttäjät jotka nykyisellä palvelullaan hyötyvät näistä uusista ominaisuuksista tulisi ohjata taajuuskerrokselle, jossa nämä uudet ominaisuudet ovat käytettävissä. Päätöksentekoalgoritmin tulisi huomioida myös kuormitus, jotta eri taajuuskerroksien välistä kuormitusta voidaan tasata. Tässä diplomityössä on analysoitu, mitä kyvykkyys- ja palvelutietoja tulisi käyttää päätöksenteossa. Tämän jälkeen on esitetty erilaisia ratkaisuja toteuttaa operaattorin konfiguroitava liikenteenhallinta systeemi. Käyttötapausanalyysi on suoritettu perustuen todellisiin ja kuvitteellisiin vaatimuksiin operaattoreilta. Tämän tarkoitus on osoittaa, kuinka hyvin erilaiset ratkaisut täyttävät operaattoreiden vaatimukset. Ollakseen soveltuva eri operaattoreiden tarpeisiin ratkaisun tulee olla joustava. WCDMA-verkon operointi on haastavaa johtuen systeemin kompleksisuudesta ja konfigurointityön suuruudesta. Erilaiset ratkaisuvaihtoehdot on analysoitu näiden haasteiden pohjalta, koska ne olennaisella tavalla tuovat esille eri ratkaisuvaihtoehtojen käyttökelpoisuuden operaattorin käyttöön. fi
dc.format.extent x + 71 s. + liitt. 26
dc.language.iso en en
dc.title Operator-configurable traffic handling in multi-layer WCDMA network based on capability, service and load en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Electrical Engineering en
dc.contributor.department Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.subject.keyword multi-layer en
dc.subject.keyword moni kerros verkko fi
dc.subject.keyword WCDMA en
dc.subject.keyword WCDMA fi
dc.subject.keyword frequency layer en
dc.subject.keyword taajuuskerros fi
dc.subject.keyword traffic handling en
dc.subject.keyword liikenteenhallinta fi
dc.subject.keyword capability handover en
dc.subject.keyword kyvykkyys fi
dc.subject.keyword service handover en
dc.subject.keyword solunvaihto fi
dc.subject.keyword load handover en
dc.subject.keyword palvelu solunvaihto fi
dc.subject.keyword kuormitus solunvaihto fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020122356987
dc.programme.major Tietoliikennetekniikka fi
dc.programme.mcode S-72 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Jäntti, Riku
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_05460
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 39963
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse