Tutkielma revontuliin liittyvistä ääni- ja sähkökenttäilmiöistä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Laine, Unto K.; Prof.
dc.contributor.author Hautsalo, Janne
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:24:50Z
dc.date.available 2011-12-08T09:24:50Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/979
dc.description.abstract Voimakkaiden revontulimyrskyjen aikana on kautta historian tehty havaintoja ääni-ilmiöistä. Koska näitä ääniä ei ole kyetty tallentamaan, on ilmiön todenperäisyys kyseenalaistettu. Toisaalta ääni-ilmiöiden kuulijahavaintoja käsittelevä tutkimus on tullut siihen lopputulokseen, että kyseessä on luultavasti todellinen, fysikaalinen ilmiö. Useat tutkimusryhmät ovat mitanneet revontulten aiheuttamia infraääniä, joita ihmiskorva ei kykene erottamaan. Harvat yritykset tallentaa kuultavaa ääntä ovat sen sijaan epäonnistuneet. Suurin yksittäinen syy epäonnistumisiin on se, että terve ihmiskorva on ollut yksinkertaisesti parempi väline hyvin heikkojen äänien rekisteröintiin kuin menneiden aikojen teknologia. Tämä diplomityö luo katsauksen aikaisempaan revontuliin liittyvien ääni-ilmiöiden tutkimukseen, joka on lähes täysin perustunut kuulijahavaintoihin. Työssä käsitellään myös Sodankylän geofysiikan observatorion ja Teknillisen korkeakoulun yhteistyössä järjestämän kuulijahavaintotutkimuksen tuloksia. Lisäksi revontuliin liittyvien ääni- ja sähkökenttäilmiöiden mittaamista varten kehitetty laitteisto esitellään. Mittalaitteiston avulla mitattuja datoja tutkitaan tilastollisten analyysimenetelmien avulla. Korrelaatiotulokset tukevat aikaisemmin mitattuja revontuliin liittyviä infraäänihavaintoja. Lisäksi mielenkiintoisimman äänitteen geomagneettisesti aktiivisimmassa jaksossa geomagneettinen aktiviteetti ja audiotaajuuksien ääniteho korreloivat, kun geomagneettista dataa on viivästetty suhteessa akustiseen dataan noin 0-70 sekuntia. fi
dc.description.abstract Sounds that accompany intense auroral displays have been reported throughout history. Because there has been no instrumental evidence of the sounds, the idea that these sounds are the result of auroral processes has been questioned. At the same time, the research done on the observational material of the sounds has suggested that these sounds are real physical effects. Infrasound produced by aurora has been registered by a number of research teams. However, the few attempts to record audible aurora related sounds have failed. The biggest reason for the failure is that a healthy human ear has been a more sensitive instrument for the detection of faint sounds than the recording technology of the past. This thesis gives a review of the previous studies of aurora related sounds, which almost entirely deals with the observational reports. The results of the survey of aurora related sound reports by the public in Finland are presented, arranged as a co-operation between the Sodankylä Geophysical Observatory and Helsinki University of Technology. A measurement system for aurora related sound and electric field effects is introduced. The data collected by the introduced measurement set up is analyzed with the aid of statistical analyses. The correlation results lend support to the previous findings on auroral infrasounds. In addition, in the geomagnetically most active part of the most interesting measurement, a correlation is found between the geomagnetic activity and acoustic power in audible frequencies when the geomagnetic data is delayed about 0-70 seconds with respect to the acoustic data. en
dc.format.extent 99
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Electrical engineering en
dc.subject.other Physics en
dc.title Tutkielma revontuliin liittyvistä ääni- ja sähkökenttäilmiöistä fi
dc.title Study of aurora related sound and electric field effects en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Department of Electrical and Communications Engineering en
dc.contributor.department Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto fi
dc.subject.keyword aurora related sounds en
dc.subject.keyword auroral sounds en
dc.subject.keyword geomagnetism en
dc.subject.keyword space weather en
dc.subject.keyword statistical data analysis en
dc.subject.keyword correlation en
dc.subject.keyword time series en
dc.subject.keyword revontuliin liittyvät ääni-ilmiöt fi
dc.subject.keyword revontulten äänet fi
dc.subject.keyword geomagnetismi fi
dc.subject.keyword avaruussää fi
dc.subject.keyword tilastollinen analyysi fi
dc.subject.keyword korrelaatio fi
dc.subject.keyword aikasarjat fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-007898
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Acoustics and Audio Signal Processing en
dc.programme.major Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka fi
dc.programme.mcode S-89
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Laine, Unto K.; Prof.
dc.programme Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma fi
dc.contributor.lab Laboratory of Acoustics and Audio Signal Processing en
dc.contributor.lab Akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan laboratorio fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account