Pientalon huoneakustiikan parantaminen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kilpikari, Jyrki; TkL
dc.contributor.author Taina, Pekka
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:23:56Z
dc.date.available 2011-12-08T09:23:56Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/975
dc.description.abstract Tässä työssä käsitellään nykyään suosiossa olevien, korkean olohuoneen omaavien, kivirakenteisten pientalojen huoneakustiikan parantamista. Työn teoriaosassa käydään läpi perusasioita ja käsitteitä sekä huone- että rakennusakustiikan puolelta. Samalla pohditaan kyseisissä taloissa hyvälle huoneakustiikalle annettavia kriteereitä ja niiden saavuttamista. Työssä esitellään lisäksi erikseen vuonna 2004 julkaistua standardia, SFS 5907 Rakennusten akustinen luokitus, ja tutkitaan sen asettamia ehtoja pientaloille. Kokeellisessa osassa tarkastellaan kolmea kohderakennusta ja niissä tehtäviä huoneakustiikan parannuksia. Kohderakennuksien olohuoneissa mitataan jälkikaiunta-ajat, jonka jälkeen kohteisiin suunnitellaan ja toteutetaan akustointi. Tämän jälkeen mittaukset toistetaan ja tuloksia analysoidaan. Tuloksien ja asukkaiden palautteen perusteella havaitaan olosuhteiden parantuneen selkeästi taloissa. Työssä havaitaan yleisesti, että huoneakustiikka kivitalojen korkeissa olohuoneissa on usein huono. Kaiunta ja äänekkyys kodeissa koetaan suurena ongelmana ja ratkaisuja halutaan. Usein ei kuitenkaan tiedetä, miten tilanteeseen voitaisiin vaikuttaa ja minkälaisia kustannuksia se aiheuttaa. Tilanteisiin pystytään luomaan jälkikäteen hyviäkin parannuksia, mutta asia tulisi ottaa esille jo rakennusten suunnitteluvaiheessa, jotta saataisiin aikaan paremmin teknisesti ja ulkonäöllisesti toimivia ratkaisuja. fi
dc.description.abstract This thesis is about improving the room acoustics in houses with high living room and that are constructed of stone. Some basic theory of the room and building acoustics is presented and criteria for good room acoustics are also considered. The SFS standard 5907 "Acoustic classification of spaces in buildings" is also presented separately. In the experimental part, three buildings are investigated. Reverbration time is measured in the living rooms and then acoustical improvements are designed and carried out. After that the new reverbration times are measured and the results are analyzed. Considering the results and the feedback from the people living in the house, the conditions are found to be clearly better than before. In general, the room acoustical conditions seem to be often bad in houses with high living room and that are constructed of stone. Reverbration and loudness are big problems and solutions are needed. Often the situation is that people don't know how to cope with the problem and what are the costs. Problems can be fixed afterwards, but they should be considered before building the house so that technically and visually better solutions could be possible. en
dc.format.extent 75
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Civil engineering en
dc.title Pientalon huoneakustiikan parantaminen fi
dc.title Improving the Room Acoustics in Houses en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Department of Electrical and Communications Engineering en
dc.contributor.department Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto fi
dc.subject.keyword room acoustics en
dc.subject.keyword house en
dc.subject.keyword stone en
dc.subject.keyword reverbration time en
dc.subject.keyword living room en
dc.subject.keyword acoustical improvements en
dc.subject.keyword absorption en
dc.subject.keyword acoustic classification en
dc.subject.keyword sound insulation en
dc.subject.keyword home theater en
dc.subject.keyword huoneakustiikka fi
dc.subject.keyword pientalo fi
dc.subject.keyword kivitalo fi
dc.subject.keyword jälkikaiunta-aika fi
dc.subject.keyword olohuone fi
dc.subject.keyword akustointi fi
dc.subject.keyword absorptio fi
dc.subject.keyword akustinen luokitus fi
dc.subject.keyword äänieristävyys fi
dc.subject.keyword kotiteatteri fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-007857
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Acoustics and Audio Signal Processing en
dc.programme.major Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka fi
dc.programme.mcode S-89
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Karjalainen, Matti; Prof.
dc.programme Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma fi
dc.contributor.lab Laboratory of Acoustics and Audio Signal Processing en
dc.contributor.lab Akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan laboratorio fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse