Learning Centre

Tietokoneavusteinen opetusympäristö signaalinkäsittelyyn

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Rahkila, Martti
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:23:43Z
dc.date.available 2011-12-08T09:23:43Z
dc.date.issued 1996
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/974
dc.description.abstract Tässä työssä tutkitaan tietokoneavusteista opetusta (TAO) signaalinkäsittelyssä. Työ koostuu signaalinkäsittelyyn soveltuvan TAO-ympäristön kehittämisestä ja esimerkkisovelluksen "Introduction to Signal Processing" rakentamisesta. TAO-sovellus oli käytössä "Akustiikan perusteet I" -opintojaksolla lisämateriaalina ja tämän perusteella suoritettiin käyttöanalyysi. Aluksi tehdään katsaus tietokoneavusteisen opetuksen teoriaan ja periaatteisiin. Kaksi TAO-suunnitelumenetelmää: Lifländerin menetelmä ja Lessonware malli, sekä useita TAO-kehitystyökaluja käydään erityisesti läpi. Signaalinkäsittelyn opetusta arvioidaan laajalti. TAO-menetelmien soveltuvuus signaalinkäsittelyn opetukseen osoitetaan. Joukko signaalinkäsittelyn työkaluja ja esimerkkejä opetuskäytöstä esitellään. Common Lisp -kieleen pohjautuva signaalinkäsittely-ympäristö QuickSig esitellään ja uudet hypermediapiirteet kuten kuumat alueet, graafinen käyttöliitymä sekä navigointityökalu käydään yksityiskohtaisesti läpi. Järjestelmään rakennettu lokisysteemi login- ja logout-dialogeineen on esitelty. TAO-sovellusta "Introduction to Signal Processing" tarkastellaan yksityiskohtaisesti. Sovelluksen opetussisältö perustuu Teknillisen Korkeakoulun signaalinkäsittelyn opetushenkilökunnan keskuudessa suoritettuun kyselyyn sekä alan kirjallisuuteen. Sovelluksen kohderyhmä sekä tavoitteet ovat niinikään selvitetty. Käyttöanalyysin tulokset esitellään. Lopuksi esitetään yhteenveto ja arvioidaan tulevaisudennäkymiä. fi
dc.description.abstract In this work, computer based education (CBE) methods are applied to signal processing. The work consists of developing a CBE environment for signal processing education and as a case study, building a CBE application "Introduction to Signal Processing" with that environment. The application was used as training material within the course "Fundamentals of Acoustics I" and based on that, a user feedback analysis was performed. An overview of computer based education theory and principles is presented. Also, two CBE design methods, the Lifländer method and the Lessonware method along with several authoring tools are discussed. Signal processing education has been evaluated in this thesis. The suitability of CBE methods in signal processing has been proven. A number of signal processing software tools and education related examples are presented. The signal processing software environment QuickSig based on Common Lisp language is introduced and new hypermedia features including "HotAreas", graphical user interface (GUI), and navigation tool needed for CBE developing are discussed. A log-system with appropriate login and logout dialogs for later usage analysis is also presented. A CBE application "Introduction to Signal Processing" is examined. The educational contents of the application is based on a query performed with the Helsinki University of Technology signal processing education staff and on literature of the field. Interactive excercises are presented with examples. The target group and goals for the application are explained. The user feedback analysis results are discussed. Finally, the work is summarized and future prospects are examined. en
dc.format.extent 47, [17]
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Electrical engineering en
dc.subject.other Computer science en
dc.title Tietokoneavusteinen opetusympäristö signaalinkäsittelyyn fi
dc.title A computer based education system for signal processing en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Department of Electrical and Communications Engineering en
dc.contributor.department Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto fi
dc.subject.keyword computer based education (CBE) en
dc.subject.keyword signal processing en
dc.subject.keyword digital signal processing (DSP) en
dc.subject.keyword hypermedia en
dc.subject.keyword tietokoneavusteinen opetus (TAO) fi
dc.subject.keyword signaalinkäsittely fi
dc.subject.keyword digitaalinen signaalinkäsittely fi
dc.subject.keyword hypermedia fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-007849
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Acoustics and Audio Signal Processing en
dc.programme.major Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka fi
dc.programme.mcode S-89
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Karjalainen, Matti; Prof.
dc.contributor.lab Laboratory of Acoustics and Audio Signal Processing en
dc.contributor.lab Akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan laboratorio fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_37469
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 34422
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics