Learning Centre

Jäähyväiset maisemalle

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Laakso, Harri
dc.contributor.author Ketamo, Karl
dc.date.accessioned 2020-12-13T18:34:23Z
dc.date.available 2020-12-13T18:34:23Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/97412
dc.description.abstract Maisterin opinnäytetyöni koostuu neljästä näyttelystä: S P A C E D (galleria Lapinlahti, Helsinki 2018), fin.land (Suomen valokuvataiteen museo, Helsinki, 2018), Status Flux (Vapaantaiteen tila, Helsinki, 2018), Figures (Galleria Hippolyte, Helsinki, 2019) sekä Jäähyväiset Maisemalle -nimisestä kirjallisesta osuudesta. Näyttelyiden teokset esitellään opinnäytteen alussa. Näyttelydokumentaatiot löytyvät kirjallisen osan lopusta. Tekstiosien välissä nähdään myös otteita tekeillä olevista teoksista. Taiteellisen työni teemat ovat maisemakuvan luonne sekä taiteellisen ja teollisen tuottamisen yhtäläisyydet ja eroavaisuudet. Teosteni materiaaleina toimivat arkipäiväiset esineiden (kierto)kulkuun ja monistettavuuteen viittaavat esineet, joiden kautta pohdin taide-esineen luonnetta. Näyttelykokonaisuuksissa keskiöön nousevat kysymykset loputtoman tuottamisen ja kulutuksen paradoksista, luonnontilasta ja näiden limittymistä. Kirjallisen osuuden pääasiallisina lähteinä toimivat maisemakuvaan sitoutuva kriittinen teoria sekä henkilökohtaisesti merkityksellisiksi kokemani kuvataiteelliset esimerkit. Lisäksi opinnäytteeni kirjallinen osuus sisältää sekä taiteellista prosessia että töideni sisältöä kuvaavia autofiktiivisiä esseitä. Kirjallisen osuuden rakenteessa ja ulkoasussa korostuvat kuvakerronnallinen tyyli, jossa taiteellisessa työssäni käsittelemät aiheet nousevat esille kokonaisuuden välisistä yhteyksistä käsin. fi
dc.description.abstract My master’s thesis consists of four exhibitions: S P A C E D (gallery Lapinlahti, Helsinki, 2018), fin.land (The Finnish Museum of Photography, Helsinki, 2018), Status Flux (Space for Free Arts, Helsinki, 2018), Figures (gallery Hippolyte, Helsinki, 2019) as well as a written part Jäähyväiset maisemalle (Farewell to the Landscape). The exhibited works are introduced in the beginning of the thesis. The exhibition documentations are included at the end of the thesis. Between the different chapters of the text the reader is introduced to works which are in progress. My artistic practice is concerned with the nature of landscape as image as well as the similarities and differences between artistic and industrial production. The source materials I work with derive from everyday contexts with a close relation to products that relate to circulation and their sense of reproducibility. In exhibition context the individual works set a framework which can be examined against themes of colonial histories, the paradoxes of endless production and the climate crisis. Within the set framework, the works can be viewed as both art and societal criticism. The source of materials in my written thesis consist of critical theory on landscape and documentary practices as well as examples from visual arts that have been influential for my mode of thinking. The thesis includes short autofictive essays which describe my artistic process. My artistic process and work are a reaction to a compilation of current world affairs, personal experiences and events past and present. The structuring and layout of the thesis follows a similar form where questions, new themes and topics continuously arise from finding connections between the discussed topics. en
dc.format.extent 69+1
dc.language.iso fi en
dc.title Jäähyväiset maisemalle fi
dc.title Farewell to the landscape en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department media fi
dc.subject.keyword maisemakuva fi
dc.subject.keyword kuvataide fi
dc.subject.keyword valokuvataide fi
dc.subject.keyword dokumenttivalokuva fi
dc.subject.keyword kriittinen tutkimus fi
dc.subject.keyword yhteiskuntakritiikki fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020121356241
dc.programme.major fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Pälviranta, Harri
dc.programme Valokuvataiteen maisteriohjelma fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess no


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse