Taajuusmuuttajien käytön ongelmakohdat kiinteistöautomaatiossa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Koskelainen, Riikka; DI
dc.contributor.author Koponen, Antti
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:23:29Z
dc.date.available 2011-12-08T09:23:29Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/973
dc.description.abstract Työssä on perehdytty pulssileveysmodulaatioon perustuvan jännitevälipiirillisen taajuusmuuttajan synnyttämien sähkömagneettisten häiriöiden synty- ja kytkeytymismekanismeihin, esitetty asennustapojen merkitys häiriöiden vaimentamisessa sekä tutkittu taajuusmuuttajien käytön ongelmakohtia kiinteistöautomaatiossa. Työssä esitetään kiinteistöautomaationjärjestelmän perusrakenne sekä perehdytään taajuusmuuttajan sähkömagneettisen yhteensopivuuden määrittelevään standardiin EN 61800-3. Häiriöiden galvaaniseen, kapasitiiviseen, induktiiviseen ja säteilemällä tapahtuvaan kytkeytymiseen tutustutaan, taajuusmuuttajan tärkeimmät häiriölähteet esitetään sekä selvitetään häiriöiden kytkeytymisreitit taajuusmuuttajien puhallinsovelluksissa. Kirjallisuuden pohjalta perehdytään, miten kaapelointi sekä suojat vaikuttavat sähkömagneettisten häiriöiden suuruuteen. Lopuksi esitetään taajuusmuuttajien käyttämisen tärkeimmät ongelmakohdat kiinteistöautomaation näkökulmasta. Asentamisen puutteisiin perehdytään ja taajuusmuuttajien käyttöönoton epäkohtia sekä ongelmia tutkitaan. Eriste- ja laakerivaurioiden esiintymisen mahdollisuutta pohditaan. fi
dc.description.abstract The purpose of this thesis is to get acquainted with the origin and coupling mechanisms of the electromagnetic interference caused by a variable speed drive, to present effects of different installation procedures and to study variable speed drives related problems in building automation. A basic structure of building automation is presented and the electromagnetic compatibility standard EN 61800-3 covering the variable speed drive is studied. Galvanic, capacitive, inductive and radiated coupling is familiarized, the origin of the interference of the variable speed drive and the interference coupling from fan application of variable speed drive are explained. Based on the literature study the reader is familiarized with shielding and installation procedures affecting on suppression of the interference. Finally, variable speed drives related problems in fan applications are studied. Faulty electromagnetic compatibility installation and faults of configuration of variable speed drives are expounded. A possibility of voltage stresses for insulation and bearing currents is estimated. en
dc.format.extent 93, [13]
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Electrical engineering en
dc.title Taajuusmuuttajien käytön ongelmakohdat kiinteistöautomaatiossa fi
dc.title Variable Speed Drives Related Problems in Building Automation en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Department of Electrical and Communications Engineering en
dc.contributor.department Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto fi
dc.subject.keyword variable speed drive en
dc.subject.keyword contractor en
dc.subject.keyword EMC en
dc.subject.keyword conducted emission en
dc.subject.keyword radiated emission en
dc.subject.keyword installing en
dc.subject.keyword configuration en
dc.subject.keyword taajuusmuuttaja fi
dc.subject.keyword urakointi fi
dc.subject.keyword EMC fi
dc.subject.keyword johtuvat häiriöt fi
dc.subject.keyword säteilevät häiriöt fi
dc.subject.keyword vaimentaminen fi
dc.subject.keyword asentaminen fi
dc.subject.keyword parametrisointi fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-007838
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Power electronics en
dc.programme.major Tehoelektroniikka fi
dc.programme.mcode S-81
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Kyyrä, Jorma; Prof.
dc.programme Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma fi
dc.contributor.lab Power Electronics Laboratory en
dc.contributor.lab Tehoelektroniikan laboratorio fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account