Learning Centre

In-between - Mapping the mediators of contemporary craft

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Savola, Kaisu
dc.contributor.author Peltola, Kati
dc.date.accessioned 2020-12-12T19:58:28Z
dc.date.available 2020-12-12T19:58:28Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/97384
dc.description.abstract This thesis maps the contemporary craft mediators in Helsinki, which make up an interconnected fabric of networking, influence, and value-making. A mediator is an individual or an organization promoting the artists operating between professional networks, collectors and the general public. My research is tied to the current time and works as a snapshot of the contemporary craft and design community. It aims to analyze the role of mediating agents within these spheres. Contemporary craft makers can identify as artists or designers, but they must become entrepreneurs for their livelihood. The mediator’s main role is to free-up creative time for these artists and designers by taking on some of the entrepreneurial tasks. This thesis is a tool for understanding the field of contemporary craft for a wider audience, but serves also as an investigation of how to place myself within it. I begin my analysis with framing the concepts which will be discussed in this thesis. What or who is a mediator in the context of contemporary craft? What does contemporary craft or design even mean? This is done by using existing literature to define the terminology around these subjects. I continue by discussing the Finnish mediator in different contexts of time and place, in history, abroad, online and in the future. In the fifth chapter, I map the current mediators in Helsinki. I introduce mediators in the for-profit and non-profit sectors, and arrange the information gathered to make sense of the scattered and often introverted design bubble. Finally, I introduce three mediators as case studies and study them through semi-standardized interviews. Mediating is a value based vocation. This thesis examines mediators, whose work is based on inbetweenness and polarities in many ways; they are physically between the artist, professional networks, collectors and general public but also facilitating in between the notions of making a living and living for making for artists. There is a genuine desire to help young designers, but with limited financial resources. Contemporary craft is not a highly profitable market, yet it is treated as a commercial practice. In the end, the purpose of this thesis is to discuss the value of contemporary craft within fine arts at large. I question the need for hierarchies and imagine possible future directions for the practice of mediation within art, design and craft, which is undeniably needed, but currently only fuelled by the personal motivations of independent agents. en
dc.description.abstract Tämä maisterin opinnäytetyö kartoittaa nykykäsityötaiteen välittäjiä Helsingissä. Välittäjällä viitataan henkilöihin, tai organisaatioihin jotka työskentelevät taiteilijan, ammattilaisverkostojen, taiteen keräilijöiden ja yleisön välillä, tukien taiteilijan työtä. Tutkimukseni on ajankohtainen katsaus nykyhetken käsityötaiteen ja muotoilun kentälle ja sen sisällä työskenteleviin välittäjiin. Itse tekijät voivat identifioitua taiteilijaksi tai muotoilijaksi, mutta heitä usein yhdistävä nimittäjä on yrittäjyys. Välittäjäroolin tärkeys korostuu, kun työtehtävät jotka taiteilijat mielellään ulkoistaisivat muille, vievät aikaa itse luovasta työstä. Ensijsijaisesti opinnäytetyössäni pyrin ymmärtämään käsityötaiteen kenttää ja jäsentämällä kenttää pyrin asettamaan myös itseni kentälle. Toivon, että työ voisi toimia myös avuksi laajemmalle yleisölle. Aloitan analyysini rajaamalla työssä käytettävät termit. Kuka oikeastaan on välittäjä ja nykykäsityötaiteen kontekstissa ja mitä nykykäsityötaide oikeastaan tarkoittaa? Tässä apuna on käytetty alan kirjallisuutta. Jatkan tutkimusta asettamalla välittäjän eri aika- ja paikkakonteksteihin, ja pohdin suomalaisen käsityötaiteenvälittäjän roolia historian ja tulevaisuuden näkökulmista, sekä kansainvälisyyden ja ei-aineellisessa kontekstissa, kuten verkossa. Viidennessä kappaleessa kartoitan nykyisiä välittäjiä Helsingissä, sekä yleishyödyllisten ja voittoa tavoittelevien organisaatioiden sektoreilla. Tarkoituksena on järjestää ja selkeyttää välittäjien verkostoa, joka toimii jo muutenkin pirstaloituneella ja sisäänpäinkääntyneellä muotoilun kentällä. Viimeiseksi esittelen kolme välittäjää esimerkkitapauksina käyttäen kerättyä haastatteluaineistoa. Välittäjäntyö on arvopohjaista. Tässä opinnäytteessä tutkin välittäjiä, jotka asettuvat taiteilijan, ammattilaisverkostojen, taiteen keräilijöiden sekä yleisön välimaastoon, mutta ovat myös osa koko taidekäsityökentän väliinputoamista. Käsityötaide erotetaan käsitteenä esimerkiksi nykytaiteesta ja mielletään usein lähemmaksi liiketoimintaa. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa välittäjät joutuvat tekemään työtään hyvin pienillä resursseilla. Tutkimuksessani päädyn pohtimaan taidekäsityön arvotusta taiteen sisällä. Onko hierarkiat todella tarpeellisia ja minkälaisia suuntia koko välittäjäkunta voisi tulevaisuudessa ottaa? Välittäjätyön tärkeys tunnistetaan, mutta tällä hetkellä se toimii yksittäisten tekijöiden henkilökohtaisen motivaation voimalla.
dc.format.extent 89
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title In-between - Mapping the mediators of contemporary craft en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department muo fi
dc.subject.keyword contemporary craft en
dc.subject.keyword contemporary design en
dc.subject.keyword mediating en
dc.subject.keyword curating en
dc.subject.keyword entrepreneurship en
dc.subject.keyword design profession en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020121256213
dc.programme.major fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Lohmann, Julia
dc.programme Master’s Programme in Contemporary Design fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse