Learning Centre

Stock Market Uncertainty and the Federal Open Market Committee Cycle

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Rantapuska, Elias
dc.contributor.author Ilmonen, Mikko
dc.date.accessioned 2020-12-06T17:04:58Z
dc.date.available 2020-12-06T17:04:58Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/97302
dc.description.abstract Federal Open Market Committee (FOMC) meetings begin a biweekly cycle of high excess stock returns in the U.S. market. Even week days, based on the date of the previous FOMC meeting, enjoy high returns while odd numbered weeks perform poorly. This FOMC cycle is responsible for the whole equity premium during 1994-2019. In this study we find empirical evidence that the FOMC cycle is driven by stock market uncertainty. High-uncertainty years witness a particularly high premium, while low uncertainty periods show no such premium. Among the most uncertain quartile of days, based on the CBOE Volatility Index (VIX), even week days command a premium of over 30 basis points, whereas in the low-VIX sample the difference is not statistically different from zero. We back these findings by showing that the Fed’s behavior changes during high uncertainty periods. Policy changes are more accommodative and communication is more abundant. Furthermore, investors’ attention towards the Fed is increased. Our results have implications for the investors, policymakers and the society. en
dc.description.abstract Yhdysvaltojen keskuspankin avomarkkinakomitean kokoukset aloittavat vuoro- viikkoisen syklin korkeille osaketuotoille Yhdysvaltain markkinoilla. Parillisten viikkojen päivinä, avomarkkinakomitean edellisestä kokouksesta laskettuna, tuo- tot ovat korkeita kun taas parittomien viikkojen päivinä tuotot ovat matalia. Tämä sykli selittää kokonaan osakkeiden ylituoton suhteessa riskittömään korkoon vuo- sina 1994-2019. Tässä tutkimuksessa löydämme empiirisiä todisteita sille, että avomarkkinakomitean sykliä ajaa osakemarkkinoiden epävarmuus. Korkean epä- varmuuden vuosina parillisten päivien preemio on erittäin korkea, kun taas mata- lan epävarmuuden aikoina preemiota ei ole. Kaikkein epävarmimpina päivinä, mitattuna CBOE:n volatiliteetti-indeksillä (VIX), parillisten viikkojen päivät tuot- tavat yli 0,3% enemmän kuin parittomat päivät. Matalan epävarmuuden päivinä tuottoerot eivät ole tilastollisesti merkitseviä. Tuemme löydöksiämme esittämällä todisteita siitä, että Yhdysvaltojen keskuspankin käytös muuttuu korkean epävar- muuden aikoina. Rahapolitiikan muutokset ovat todennäköisemmin elvyttäviä ja kommunikaatio on runsaampaa. Lisäksi, sijoittajien mielenkiinto keskuspankkia kohtaan on korkeammalla. Tuloksemme koskettavat sijoittajia, viranomaisia ja koko yhteiskuntaa. fi
dc.format.extent 58
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Stock Market Uncertainty and the Federal Open Market Committee Cycle en
dc.title Osakemarkkinoiden Epävarmuus ja Yhdysvaltojen Keskuspankin Avomarkkinakomitean Sykli fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Rahoituksen laitos fi
dc.subject.keyword osaketuotot en
dc.subject.keyword keskuspankit en
dc.subject.keyword epävarmuus en
dc.subject.keyword osakeriskipreemio en
dc.subject.keyword Federal Reserve en
dc.subject.keyword avomarkkinakomitea en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020120656136
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.programme Finance en
dc.location P1 I fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics