Learning Centre

Building Business Intelligence Infrastructure

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Puittinen, Mikael
dc.contributor.author Itkonen, Sami
dc.date.accessioned 2020-12-05T14:40:24Z
dc.date.available 2020-12-05T14:40:24Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/96683
dc.description.abstract Today's large engineering projects require extended enterprises with elaborate project networks that can be global in reach. The challenges of such networks have led to the use of web-based collaboration systems. This study seeks to find out what additional issues a collaboration system in this case has and if these issues can be solved by building a business intelligence infrastructure. The value network and collaboration patterns are also studied from the customer's perspective. The study included literature reviews and also an overview of global megatrends and technological trends that might affect the business intelligence market, without forgetting cultural aspects. Both internal interviews and customer interviews were conducted to determine the requirements for the infrastructure. Based on the requirements a prototype was built on top of an open source platform, which was found to be sufficient for the purpose due to the pace of technological development. The study finds that for the case company, building the infrastructure does make sense: it has strategic importance and it would also help customers with many issues that are unsolved with current tools. Because of tacit knowledge, the importance of place is not going to disappear. Global competitive pressures can be successfully fought by encouraging cooperation within project networks and regional clusters. The use of collaboration software aids with this cooperation. The study recommends building features that help to spread the use of the software in the project networks. Focus should be especially on improving usability of searches and access controls. en
dc.description.abstract Nykyiset laajat insinööriprojektit vaativat laajennettuja yrityksiä, joiden projektiverkostot voivat olla maailmanlaajuisia. Tällaisten verkostojen haasteet ovat johtaneet www-pohjaisten yhteiskäyttöjärjestelmien käyttöön. Tutkimuksen tavoitteena on ottaa selvää, millaisia lisäongelmia järjestelmällä tässä tapauksessa on ja voidaanko näitä ongelmia ratkoa rakentamalla infrastruktuuri liiketoimintatiedolle. Myös arvoverkosto- ja kommunikaatiomalleja tutkitaan asiakkaan näkokulmasta. Tutkimukseen sisältyi kirjallisuustutkimuksia sekä katsaus globaaleihein ja teknologisiin trendeihin, jotka voisivat vaikuttaa BI-markkinaan, unohtamatta kulttuuritekijöitä. Infrastruktuurin vaatimuksia luodattiin sekä sisäisten että asiakashaastattelujen avulla. Vaatimusten perusteella rakennettiin prototyyppi tarkoitukseen riittäväksi todetun open source -alustan pohjalle. Tutkimuksessa todettiin, että infrastruktuurin rakentamisessa on järkeä kohdeyrityksen kannalta: sillä on strategista merkitystä ja se auttaisi myös sellaisissa asiakkaiden ongelmissa, joita nykyiset työkalut eivät ratkaise. Hiljaisen tiedon takia paikan merkitys ei tule katoamaan. Globaaleja kilpailupaineita pystytään torjumaan kannustamalla yrityksiä yhteistyöhön projektiverkostoissa ja paikallisissa klustereissa. Yhteiskäyttöjärjestelmien käyttö auttaa tässä yhteistyössä. Tutkimus suosittelee sellaisten ominaisuuksien kehittämistä, jotka helpottavat ohjelmiston leviämistä projektiverkostoissa. Erityisesti kannattaa keskittyä hakujen ja käyttöoikeuksien käytettävyyden parantamiseen. fi
dc.format.extent 67
dc.language.iso en en
dc.title Building Business Intelligence Infrastructure en
dc.title Infrastruktuuri liiketoimintatiedon hallinnalle fi
dc.contributor.school Teknillinen korkeakoulu fi
dc.contributor.school Helsinki University of Technology en
dc.contributor.department Teknillisen fysiikan laitos fi
dc.subject.keyword business intelligence en
dc.subject.keyword liiketoimintatiedon hallinta fi
dc.subject.keyword data warehousing en
dc.subject.keyword tietovarastointi fi
dc.subject.keyword tacit knowledge en
dc.subject.keyword hiljainen tieto fi
dc.subject.keyword networked business en
dc.subject.keyword verkostoitunut liiketoiminta fi
dc.subject.keyword value network en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020120555517
dc.programme.major Informaatiotekniikka fi
dc.programme.mcode T-115 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Simula, Olli
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_37133
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 38127
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics