Learning Centre

Development of cost and productivity calculation in a special fixture factory

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Mauno, Annika
dc.contributor.advisor Vahtikari, Katja
dc.contributor.author Haapatalo, Kim
dc.date.accessioned 2020-12-05T14:28:25Z
dc.date.available 2020-12-05T14:28:25Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/96456
dc.description.abstract Tämä diplomityö käsittelee pienen erikoiskalusteyrityksen laskentaprosessia. Työn tavoitteena on kehittää yritykselle luotettava kustannuslaskentajärjestelmä, joka tuottaa tietoa yrityksen johdolle yrityksen tuotannon kannattavuudesta ja tuottavuudesta. Työssä kehitetään yritykselle sen toimintaa kuvaava mittaristo seuranta-arvoineen. Mittariston kehittämisen lähtökohdaksi otetaan yrityksen nykyinen tarjouslaskentamalli. Tämän lisäksi yritykselle kehitetään kustannusten keräysjärjestelmä sekä seurantalaskentamenetelmät. Työ rajataan käsittelemään vain laskelman perustoimintoja sekä perustunnuslukuja. Työn ensimmäinen vaihe on yritykseen ja sen toimintaympäristöön tutustuminen. Työn toinen vaihe on laskentamenetelmän ja sen vaatimusten määrittely. Yrityksen tuotantomuodon ja laskennan järjestelyiden kannalta sille paras kustannuslaskentamenetelmä on standardikustannuslaskentamenetelmä, jota tarkennetaan soveltamalla laskentaan myös toimintolaskennan menetelmiä. Työn kolmas vaihe on varsinaisen järjestelmän kehittäminen. Ensin muokataan tarjouslaskentamenetelmiä vastaamaan koko laskennan tarpeita. Tarjouslaskennan tuloksena saadaan laskennan seuranta-arvot. Tämän jälkeen kehitetään projektin kustannuslaskentajärjestelmä, joka määrittelee toteutuneet seuranta-arvot. Lopuksi kehitetään seuranta-laskelma, joka vertailee edellisten laskelmien tuloksia. Näiden laskelmien lisäksi kehitetään vielä koko yrityksen toimintaa kuvaava laskelma, jonka tuloksien avulla tarkennetaan varsinaista projektin seuranta-laskelmaa. Työn tuloksena saavutetaan yhtenäinen laskentajärjestelmä, jossa laskenta kulkee vaiheesta toiseen sujuvasti. Laskentajärjestelmä antaa johdolle yhtenäiset arvot projektien ja koko tuotannon tuottavuuden ja kannattavuuden arvioimiseksi. Lisäksi uuden laskentajärjestelmän avulla voidaan seurata tärkeitä tuotannon arvoja, kuten kiinteitä kustannuksia, aiempaa täsmällisemmin. fi
dc.format.extent 60 s. + liitt.
dc.language.iso fi en
dc.title Development of cost and productivity calculation in a special fixture factory en
dc.title Erikoiskalusteyrityksen kustannus- ja tuottavuuslaskennan kehittäminen fi
dc.contributor.school Teknillinen korkeakoulu fi
dc.contributor.school Helsinki University of Technology en
dc.contributor.department Puunjalostustekniikan laitos fi
dc.subject.keyword cost calculations en
dc.subject.keyword kustannuslaskenta fi
dc.subject.keyword productivity en
dc.subject.keyword tuottavuus fi
dc.subject.keyword control calculations en
dc.subject.keyword jälkilaskenta fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020120555290
dc.programme.major Puutekniikka fi
dc.programme.mcode Puu-28 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Kairi, Matti
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_34961
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 37430
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics