Learning Centre

International marketing of IT-products and services within the construction industry - Case DynaRoad Ltd

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Bäck, Marcus
dc.date.accessioned 2020-12-05T14:24:32Z
dc.date.available 2020-12-05T14:24:32Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/96381
dc.description.abstract Kansainvälistymistä pidetään yritykselle merkittävänä ja haastavana askeleena. Varsinkin IT-yrityksessä, jossa fyysisen maailman rajat eivät välttämättä päde, on heti ensimmäisestä päivästä lähtien otettava huomioon globaali kilpailu liiketoimintaa suunniteltaessa. Kilpailukykyisen globaalin strategian suunnittelun ja varsinaisen kansainvälisen kaupanteon välillä on suuri ero, mutta kyseessä on haaste, johon moni yritys tarttuu tavoitteenaan suuren luokan menestystarinaa. Tällä tutkimuksella on haettu ratkaisuita onnistuneeseen kansainväliseen kaupantekoon. Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää laadullisella tapaustutkimuksella ja case-yrityksen kautta, pienen rakennusalan IT-yrityksen mahdollisuuksia kasvaa kansainvälistymisellä. Tarkoituksena oli selvittää, minkälaista strategiatyötä kansainvälistyminen vaatii yritykseltä sekä mitkä käytännön haasteet tulevat vastaan ja miten niistä selviydytään. Tutkimuksessa on selvitetty käytössä olevan kirjallisuuden avulla kansainvälistymisstrategian suunnitteluprosessia. Tämän jälkeen on tutkittu kirjallisuuteen pohjautuen eri menettelytapoja ja apuvälineitä kansainvälistymisstrategian toteuttamiseksi. Case-tutkimuksessa on seurattu DynaRoad Oy:n kansainvälistymisen suunnittelua ja toteutusta. Yhdistämällä kirjallisuustutkimus ja case-selvitys on haettu eri menettelytapoja yrityksen kasvutavoitteiden saavuttamiseksi, niin kotimaisilla kuin kansainvälisilläkin markkinoilla. Globaalin kilpailustrategian laatimisessa edellytykseksi muodostui olennaisen, systemaattisen, mahdollisimman subjektiivisen ja mitattavissa olevan tiedon kerääminen. Tämän tiedon analysointi luo perusteelliselle strategiatyölle mahdollisuuden löytää aito asiakastarve, joka on yrityksen menestyksen perusta. Tutkimuksessa on käsitelty muutamia yleisiä haasteita, joihin kansainvälistymistä suunnittelevan yrityksen tulee ottaa kantaa. Näitä ovat esimerkiksi rahoituksen järjestäminen, myyntineuvottelut ja sopimusten teko sekä immateriaalioikeuksien kansainvälinen suojaus. Kansainvälistymisen käytännön haasteita on lukuisia, ja niiden ratkaisut ovat hyvin tapauskohtaisia. Tärkeää on kuitenkin käytännön haasteiden tiedostaminen ja se, että niihin otetaan kantaa. Onnistuminen vaati haasteiden valloittamista. fi
dc.format.extent 97
dc.language.iso fi en
dc.title International marketing of IT-products and services within the construction industry - Case DynaRoad Ltd en
dc.title Rakennusalan IT-tuotteiden ja palveluiden kansainvälinen markkinointi - Case DynaRoad Oy fi
dc.contributor.school Teknillinen korkeakoulu fi
dc.contributor.school Helsinki University of Technology en
dc.contributor.department Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan laitos fi
dc.subject.keyword business plan en
dc.subject.keyword liiketoimintasuunnitelma fi
dc.subject.keyword marketing en
dc.subject.keyword markkinointi fi
dc.subject.keyword strategy en
dc.subject.keyword strategia fi
dc.subject.keyword business strategy en
dc.subject.keyword yritysstrategia fi
dc.subject.keyword globalization en
dc.subject.keyword globalisaatio fi
dc.subject.keyword internationalization en
dc.subject.keyword kansainvälistyminen fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020120555215
dc.programme.major Rakentamistalous fi
dc.programme.mcode Rak-63 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Kankainen, Jouko
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_14442
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 37345
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics