Learning Centre

Electromagnetic field shaping for manipulation of atoms and nanoparticles

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Shevchenko, Andriy
dc.contributor.author Korppi, Maria
dc.date.accessioned 2020-12-05T14:13:20Z
dc.date.available 2020-12-05T14:13:20Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/96166
dc.description.abstract Non-uniform electric and magnetic fields provide a versatile tool to manipulate and control the motional states of polarizable and magnetizable particles in a remote and non-destructive fashion. However, as the field force falls dramatically with the particle size, the manipulation of sub-micron particles against their Brownian motion at room temperature is challenging. This requires the use of strong field gradients and high intensities which makes the miniaturization of the field-producing structures preferable. Other motivations to develop miniaturized trapping structures are the improved positional control and reduced power consumption provided by them. The objective of this thesis is to pursue the realization of two novel miniaturized manipulation tools based on static electric and magnetic fields by modeling the trapping potentials, and fabricating the trapping structures. In particular, a method to fabricate a three-dimensional periodic nanoelectrode array for nanoparticle manipulation is described. The method is based on tapering a microstructured photonic crystal fiber and filling the contracted capillaries with a conductive material. Based on numerical simulations, such nanoelectrodes can be used to produce electric-field patterns with nanometer scale features for control and assembly of nanoparticles at room temperature. The other miniaturized device considered in this thesis is a permanent-magnet chip for atom and nanoparticle manipulation. Microscopic magnetic-domain patterns recorded in a ferrite-garnet (FG) film can be used to create microscopic traps for nanoparticles at room temperature and for atoms cooled to AK-range temperatures. The magnetic-domain patterns can be created by using a conventional magneto-optical recording technique. In addition, we have developed a novel technique to record the domain patterns all-optically. These techniques allow one to record and reconfigure the domain patterns in situ. In essence, arbitrary two-dimensional trapping structures can be readily produced. Our FG chip has many advantages over the conventionally used current-carrying wire structures. Most important of them are optical transparency, reconfigurability, and the ability to produce nearly noiseless and strong magnetic fields without any electric-power consumption. In our laboratory, this kind of microscopic magnetic atom traps have been demonstrated experimentally using 85Rb atoms. In all-optical recording the local magnetization direction in the FG film is controlled purely optically by adjusting the beam parameters of the recording laser. This magnetization-reversal phenomenon is intriguing from both fundamental and technological points of view and can be used not only in the magnetic chip technology, but also in other magnetic and optical device applications in which the use of electricity is undesirable. As an example, a novel concept of all-optical memory elements that allow writing and erasing of information in three dimensions, is introduced in this thesis. Both the nanoelectrode array and magnetic FG chip could be integrated with other nano- and microfabricated components to built multifunctional devices on a single substrate. With this respect, the work introduced in this thesis constitutes one more step forwards the "lab on a chip" technology. en
dc.description.abstract Sähkö- ja magneettikentän gradientin avulla voidaan kontrolloida polaroituvien ja magnetoituvien partikkelien liikettä etäältä, vahingoittamatta partikkelia. Gradienttivoiman suuruus kuitenkin pienenee voimakkaasti partikkelin pienentyessä. Toisaalta partikkelien satunnainen lämpöliike ei riipu partikkelin koosta. Täten alle mikrometrin kokoisten partikkelien kontrollointi huoneen lämpötilassa on haastavaa; riittävän suuren voiman synnyttämiseksi tarvitaan erittäin suuri gradientti ja voimakas intensiteetti. Nano- ja mikroskooppisilla rakenteilla nämä suureet voidaan synnyttää matalilla jännitteen ja virran arvoilla. Lisäksi kenttäjakauman spatiaalinen resoluutio paranee rakenteiden koon pienentyessä. Tässä diplomityössä tutkitaan kuinka staattisia, nano- ja mikroskooppisia sähkömagneettisia rakenteita voidaan käyttää nanopartikkeleiden ja atomien vangitsemiseen. Työn tarkoituksena on tutkia kahden rakenteen valmistusta kokeellisesti, sekä analysoida teoreettisesti partikkelien käyttäytymistä rakenteiden synnyttämässä kentässä. Ensimmäinen tutkittava rakenne on kolmedimensionaalinen nanoelektrodihila. Elektrodihilan tukirakenne, nanohila, valmistetaan venyttämällä fotonikidekuitua. Nanohilarakenteet täytetään sitten johtavalla materiaalilla, joka muodostaa elektrodit. Nanoelektrodirakenteilla voidaan synnyttää nanoskooppisia sähkökenttäjakaumia, jotka mahdollistavat nanopartikkeleiden kontrolloimisen huoneenlämpötilassa. Toinen tutkittava rakenne on mikroskooppisiin magneettikuvioihin perustuva atomiloukku. Perinteinen magneto-optinen ja tässä työssä kehitetty täysin optinen kirjoitusmenetelmä mahdollistavat mielivaltaisten, kaksi-dimensionaalisten, mikromagnetoitumien kirjoittamisen rautagarnetti (FG)-kalvoihin. Kuvioiden synnyttämää magneettikenttäjakaumaa voidaan käyttää laserjäähdytettyjen atomien tai huoneenlämpötilaisten nanopartikkeleiden vangitsemiseen. Tyypillisesti mikromagneettiset atomiloukut perustuvat virtajohtorakenteisiin. FG-loukulla on monia etuja edellä mainittuihin nähden. Materiaali on läpinäkyvä ja mahdollistaa lähes häiriöttömien ja voimakkaiden magneettikenttien synnyttämisen. Lisäksi ym. magnetointimenetelmät mahdollistavat partikkeliloukun jatkuvan muokkaamisen. Tässä työssä selostetaan laserjäähdytettyjen 85Rb atomien vangitsemista tällaisiin mikromagneettisiin loukkuihin. Optisella kirjoitusmenetelmällä voidaan kääntää lokaalin magnetoituman suunta FG-kalvossa säätämällä ainoastaan kirjoittavan lasersäteen parametreja. Menetelmä on hyvin mielenkiintoinen sekä perustavalta laadultaan, että optisten sovellusten, kuten esimerkiksi FG-atomiloukun, kannalta. Erityisesti magneettiset ja optiset laiteet, joissa sähkönvirtojen käyttö on epäsuotavaa, hyötyvät menetelmästä. Eräs lupaava sovellus on optinen muisti, joka mahdollistaa informaation kirjoittamisen kolmessa dimensiossa. Sekä työssä selostetut nanoelektrodirakenne että kestomagneetteihin perustuva partikkeliloukku voidaan integroida muiden elektronisten ja optisten nano- ja mikrokomponenttien kanssa. Yleinen tavoite on valmistaa siruja, jotka sisältää kokonaisia "nano- tai mikrolaboratorioita". Tämän työn tulokset tuovat tavoitteen lähemmäs toteutumista. fi
dc.format.extent 65 + vi
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Electromagnetic field shaping for manipulation of atoms and nanoparticles en
dc.title Sähkömagneetisten kenttäjakautumien synnyttäminen atomien ja nanopartikkeleiden liikkeen kontrolloimiseksi fi
dc.contributor.school Teknillinen korkeakoulu fi
dc.contributor.school Helsinki University of Technology en
dc.contributor.department Teknillisen fysiikan laitos fi
dc.subject.keyword nanoparticle trap en
dc.subject.keyword nanopartikkeliloukku fi
dc.subject.keyword nanoelectrode array en
dc.subject.keyword nanoelektrodihila fi
dc.subject.keyword nanoparticle assembly en
dc.subject.keyword nanopartikkelien järjestäminen fi
dc.subject.keyword microscopic atom trap en
dc.subject.keyword mikroskooppinen atomiloukku fi
dc.subject.keyword ferrite-garnet film en
dc.subject.keyword rautagarnetti kalvo fi
dc.subject.keyword magneto-optical recording en
dc.subject.keyword magneto-optinen kirjoittaminen fi
dc.subject.keyword all-optical recording en
dc.subject.keyword täysin optinen kirjoittaminen fi
dc.subject.keyword optical data storage en
dc.subject.keyword optinen muisti fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020120555000
dc.programme.major Optiikka ja molekyylimateriaalit fi
dc.programme.mcode Tfy-125 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Kaivola, Matti
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_43487
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 36788
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics