Learning Centre

Laitteisto materiaalien spektriseen ikäännyttämiseen ultraviolettisäteilyllä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kärhä, Petri; Dos.
dc.contributor.author Ruokolainen, Kimmo
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:19:56Z
dc.date.available 2011-12-08T09:19:56Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/958
dc.description.abstract Tässä työssä on rakennettu spektrografinen laitteisto, joka mahdollistaa materiaalin aktivaatiospektrin tutkimisen. Laitteisto koostuu valonlähteestä, spektrografista, UV-mittarista, lämpömittarista ja jäähdytysyksiköstä. Spektrografissa käytetään aberraatiokorjattua koveraa hilaa, jonka ulostulospektrin polttotaso muodostaa 1,5 cm korkean ja 20 cm pitkän suorakaiteen. Ulostulospektri muodostuu aallonpituuksista 250 nm - 500 nm. Valonlähteeenä käytetään 1 kW ksenonlamppua, jonka spektri UV-alueella on lähellä auringon spektriä. UV-detektori koostuu pii-fotodiodista, PTFE-levydiffuuserista, UV-suodattimesta ja virta-jännitemuuntimesta. Detektorilla mitataan spektrografista ulostulevan UV-säteilyn irradianssia, mikä mahdollistaa ksenonlampun vanhenemisen seuraamisen. Detektorin ja lämpötila-anturin mittaus suoritetaan tietokoneeseen liitettävällä DAQ-laitteella. Muunnos irradianssiksi ja lämpötilaksi tehdään Labview-ohjelmistolla. Spektrografista karakterisoitiin spektrinen irradianssi, kaistanleveys ja resiprookkinen lineaarinen dispersio. UV-detektorista mitattiin kosinivaste ja irradianssivaste neljällä aallonpituudella. fi
dc.description.abstract In this work a spectrographic device for obtaining materials' activation spectra was constructed. The device includes a light source, a spectrograph, a UV-meter, a temperature meter and a water circulator for cooling. The spectrograph is based on an aberration-corrected concave grating. Focal plane of the grating is 20 cm long and 1,5 cm in height. The focal plane consists of wavelengths from 250 nm to 500 nm. The light source is a 1-kW xenon lamp which has a spectrum close to solar spectrum. The UV-meter includes a silicon fotodiode, a PTFE planar diffuser, a UV filter and a current-to-voltage converter. The UV-meter is used to measure irradiance in the focal plane. These measurements can be used for obtaining information on ageing of the xenon lamp. Both the UV-meter and the temperature meter are controlled via USB-connected DAQ device. Labview software is used to read the DAQ device and to make calculations into irradiance and temperature. Spectral irradiance, bandwidth and reciprocal linear dispersion were characterized. UV-meter's cosine response and the irradiance response at four different wavelengths were measured. en
dc.format.extent 41
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Electrical engineering en
dc.subject.other Physics en
dc.title Laitteisto materiaalien spektriseen ikäännyttämiseen ultraviolettisäteilyllä fi
dc.title Facility for Spectral Ultraviolet Aging of Materials en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Department of Electrical and Communications Engineering en
dc.contributor.department Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto fi
dc.subject.keyword UV-aging en
dc.subject.keyword activation (action) spectrum en
dc.subject.keyword concave grating en
dc.subject.keyword Flat Field spectrograph en
dc.subject.keyword UV-vanhentaminen fi
dc.subject.keyword aktivaatiospektri fi
dc.subject.keyword kovera hila fi
dc.subject.keyword Flat Field spektrografi fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-007596
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Measurement Science and Technology en
dc.programme.major Mittaustekniikka fi
dc.programme.mcode S-108
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Ikonen, Erkki; Prof.
dc.programme Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma fi
dc.contributor.lab Metrology Research Institute en
dc.contributor.lab Mittaustekniikan laboratorio MIKES fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_39195
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 33088
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics