Learning Centre

Developing an environmental data distribution system for near real-time applications

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kotovirta, Ville
dc.contributor.author Huttunen, Markku
dc.date.accessioned 2020-12-05T13:49:37Z
dc.date.available 2020-12-05T13:49:37Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/95714
dc.description.abstract Erilaisissa ympäristömonitoroinnin sovelluksissa on havaittu tarve järjestelmälle, joka pystyisi käsittelemään ja jakelemaan ympäristöön liittyvää dataa ja tietoa. Tämä diplomityö tehtiin talvimerenkulkuun liittyvän projektin aikana, jossa myös oli tarve samankaltaiselle järjestelmälle. Tämän diplomityön aikana aloitettiin lähes reaaliaikaisten sovellusten käyttöön tarkoitetun ympäristödatan jakelujärjestelmän prototyypin suunnittelu- ja kehitystyö. Prototyyppi pyrkii ratkaisemaan projektin ongelmakentän sekä lisäksi ottamaan askeleen kohti yleisemmän ongelmakentän ratkaisua. Tässä diplomityössä käsitellään millä menetelmillä prototyyppi pääsee tavoitteisiinsa. Prototyypin arkkitehtuuri suunniteltiin huomioimaan yleisempään ongelmakenttään liittyviä vaatimuksia, jotta se mahdollistaisi jatkokehityksen kohti tämän ongelmakentän ratkaisevaa järjestelmää. Varsinainen toteutusosa keskittyy projektin vaatimusten tyydyttämiseen. Diplomityön valmistumiseen mennessä prototyyppi pystyi suorittamaan projektiin liittyvän käyttötapauksen, jossa haettiin, prosessoitiin ja toimitettiin räätälöityä tietoa Itämeren jäätilanteesta. Suunniteltu arkkitehtuuri arvioitiin soveliaaksi jatkokehitykseen eikä siinä ilmennyt olennaisia epäonnistumiseen johtavia riskikohtia. Prototyypin jatkokehitys jatkuu kohti projektin vaatimaa operatiivista järjestelmää sekä yleisemmän ongelmakentän ratkaisua. fi
dc.format.extent (6) + 65 s. + liitt.
dc.language.iso en en
dc.title Developing an environmental data distribution system for near real-time applications en
dc.title Ympäristödatan jakelujärjestelmän kehittäminen lähes reaaliaikaisille sovelluksille fi
dc.contributor.school Teknillinen korkeakoulu fi
dc.contributor.school Helsinki University of Technology en
dc.contributor.department Tietotekniikan laitos fi
dc.subject.keyword OGC en
dc.subject.keyword ohjelmistoprosessi fi
dc.subject.keyword SWE en
dc.subject.keyword arkkitehtuuri fi
dc.subject.keyword SOS en
dc.subject.keyword validointi fi
dc.subject.keyword software process en
dc.subject.keyword verifiointi fi
dc.subject.keyword architecture en
dc.subject.keyword asiankäsittelymalli fi
dc.subject.keyword validation en
dc.subject.keyword talvimerenkulku fi
dc.subject.keyword verification en
dc.subject.keyword taktiikat fi
dc.subject.keyword ATAM en
dc.subject.keyword käyttötapaus fi
dc.subject.keyword workflow pattern en
dc.subject.keyword vaatimukset fi
dc.subject.keyword winter navigation en
dc.subject.keyword tactics en
dc.subject.keyword use case en
dc.subject.keyword requirements en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020120554548
dc.programme.major Tietojenkäsittelyoppi fi
dc.programme.mcode T-76 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Männistö, Tomi
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_03614
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 36056
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics