Learning Centre

Greenhouse gas and energy intensity assessment of product chain: Case transport biofuel

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Lempiäinen, Riitta
dc.contributor.advisor Mälkki, Helena
dc.contributor.author Nikander, Sami
dc.date.accessioned 2020-12-05T13:45:30Z
dc.date.available 2020-12-05T13:45:30Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/95635
dc.description.abstract Ilmaston muutos ja energian kulutuksen kasvu pakottavat etsimään keinoja tuottaa riittävästi energiaa ympäristöllisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Haasteeseen voidaan vastata lainsäädännön ja teknologian keinoin. Liikenteen biopolttoaineet ovat osa laajentuvaa energialähteiden valikoimaa. OECD arvion mukaan vuonna 2050 olisi mahdollista tuottaa biopohjaisesti 13 % liikenteen tarvitsemasta polttoaineesta. Liikenteen biopolttoaineet eivät tule korvaamaan fossiilisia polttoaineita, ainakaan lähitulevaisuudessa, mutta ne voivat tuoda osaratkaisun kasvavan energiatarpeen tyydyttämiseen. Tämä tutkimus on tapaustutkimus, jossa arvioitiin liikenteen biopolttoaineen kasvihuonekaasu- ja energiaintensiteetti elinkaariarviointia käyttäen. Liikenteen biopolttoaine NExBTL on uusi tuote, jonka valmistus aloitettiin Neste Oil Oyj:n jalostamolla Kilpilahdessa kesällä 2007. Kansainvälinen keskustelu on keskittynyt ilmaston muutokseen. Tästä johtuen tämä tutkimus keskittyy liikenteen biopolttoaineen tuoteketjun kasvihuonekaasupäästöihin sekä energiatehokkuuteen. Tutkimusta tehtäessä liikenteen biopolttoaineen valmistuksessa oli käytössä kolme eri raaka-ainelähdettä, eläinrasva, palmuöljy ja rypsiöljy. Tuoteketju määriteltiin näiden raaka-aineiden pohjalta käyttäen systeemitarkastelua ja elinkaariarviointia. Kasvihuonekaasu- ja energiaintensiteetin arviointi tehtiin Iso-Britannian Carbon Reporting within the Renewable Transport Fuel Obligation (RTFO) metodologian mukaisesti. Kasvihuonekaasupäästöjen säästöt laskettiin käyttäen EU:n parlamentin ja neuvoston direktiiviehdotuksessa Promotion of the Use of Renewable Energy Sources kuvattua metodia. Tulokset osoittavat, että tuoteketjun aikaiset kasvihuonekaasupäästöt sekä fossiilinen energiankulutus riippuvat käytetystä raaka-aineesta ja energiamuodosta. Tarkasteltavaan tuoteketjuun ei sisälly maankäytön muutoksesta johtuvia epäsuoria kasvihuonekaasupäästöjä. Suorat kasvihuonekaasupäästöjen vähentymät verrattuna fossiiliseen polttoaineen valmistusketjuun vaihtelevat 30 % ja yli 80 % välillä, riippuen raaka-aineesta. Tuoteketjun energiaintensiteetti on lähes samalla tasolla kuin fossiilisen polttoaineen valmistusketjun energiatehokkuutta. fi
dc.format.extent 87 s. + liitt. 25 s.
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Greenhouse gas and energy intensity assessment of product chain: Case transport biofuel en
dc.title Tuoteketjun kasvihuonekaasu- ja energiaintensiteetin arviointi: Tapaus liikenteen biopolttoaine fi
dc.contributor.school Teknillinen korkeakoulu fi
dc.contributor.school Helsinki University of Technology en
dc.contributor.department Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta fi
dc.subject.keyword animal waste en
dc.subject.keyword elinkaariarvionti fi
dc.subject.keyword climate change en
dc.subject.keyword eläinrasva fi
dc.subject.keyword environmental sustainability en
dc.subject.keyword ilmaston muutos fi
dc.subject.keyword hydrotreatment en
dc.subject.keyword liikenteen biopolttoaine fi
dc.subject.keyword land use en
dc.subject.keyword maankäyttö fi
dc.subject.keyword NExBTL en
dc.subject.keyword NExBTL fi
dc.subject.keyword life cycle assessment en
dc.subject.keyword palmuöljy fi
dc.subject.keyword palm oil en
dc.subject.keyword rypsiöljy fi
dc.subject.keyword rapeseed oil en
dc.subject.keyword vetykäsittely fi
dc.subject.keyword ympäristökestävyys fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020120554469
dc.programme.major Vesihuoltotekniikka fi
dc.programme.mcode Yhd-73 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Kaila, Juha
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_90481
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 35866
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics