Learning Centre

Saavutettavuus verkkopalveluissa – Case verkkopankki

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Jansson, Teppo; DI
dc.contributor.author Vilén, Jaakko
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:18:18Z
dc.date.available 2011-12-08T09:18:18Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/951
dc.description.abstract Saavutettavuus tarkoittaa yhtäläistä käyttömahdollisuutta riippumatta vammaisuudesta tai päätelaitteesta. Saavutettavuus verkkopalveluissa on yhä nuori, mutta erittäin tärkeä ala, ja sillä on läheinen yhteys käytettävyyteen. Verkkopalveluiden saavutettavuutta vaativa lainsäädäntö on mahdollinen myös Euroopassa lähitulevaisuudessa. Tässä diplomityössä tutkitaan saavutettavuutta verkkopankkiasioinnissa. Työssä arvioidaan Nordean verkkopankin tekstiversion saavutettavuutta, lisäksi verkkopankin saavutettavuutta ja käytettävyyttä parannetaan Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) mukaisesti. Työssä suoritetaan myös käyttäjätesti sokean käyttäjän kanssa, mikä antaa käytännön näkemystä saavutettavuuteen. Verkkopankkipalvelun arvioitiin saavuttavan tason A sekä tason AA tietyin poikkeuksin WCAG 1.0 ohjeiden mukaisesti. Tällöin palvelua voidaan pitää saavutettavana: käytössä ei ole ylitsepääsemättömiä esteitä tai erityisiä vaikeuksia aiheuttavia kohtia, ja lisäksi siinä on saavutettavuutta helpottavia osia. Saavutettavuus hyödyntää kaikkia käyttäjiä. Saavutettavuusohjeiden huomioiminen verkkopalveluita kehitettäessä ei ole erityisen vaativaa, mutta siitä saatavat hyödyt voivat olla hyvin merkittäviä sekä loppukäyttäjille että palvelun tarjoajille. fi
dc.description.abstract Accessibility means easy access for all people regardless of disabilities. Accessibility in Internet services means an equal access to information and applications provided in the Internet regardless of a user terminal or assistive technology. Web accessibility is a young but important field, and is closely connected to usability. Legislation demanding equal access in Web-based services is also a possibility in Europe in the near future. This thesis investigates accessibility in electronic banking. Nordea Netbank's text version is being evaluated for accessibility, and the accessibility and usability are being improved according to the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). User testing with a blind user is also being carried out, giving practical overview to accessibility. The evaluation of the netbank service showed it reached level A conformance to WCAG 1.0, and level AA with certain exclusions. Therefore, the netbank application can claim to be accessible; it does not contain insuperable barriers or major difficulties for use, and it also offers some help for improved accessibility. Accessibility improves the user experience for all users. Taking accessibility guidelines into account while developing Internet services is not very demanding, but the benefits may be great for the end users and service providers. en
dc.format.extent 73, [10]
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Computer science en
dc.subject.other Law, Patents en
dc.title Saavutettavuus verkkopalveluissa – Case verkkopankki fi
dc.title Accessibility in Internet services : case electronic banking en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Department of Electrical and Communications Engineering en
dc.contributor.department Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto fi
dc.subject.keyword accessibility en
dc.subject.keyword disability en
dc.subject.keyword design for all en
dc.subject.keyword usability en
dc.subject.keyword electronic banking en
dc.subject.keyword netbank en
dc.subject.keyword product development en
dc.subject.keyword saavutettavuus fi
dc.subject.keyword esteettömyys fi
dc.subject.keyword esteetön suunnittelu fi
dc.subject.keyword käytön esteet fi
dc.subject.keyword design-for-all fi
dc.subject.keyword käytettävyys fi
dc.subject.keyword verkkopankki fi
dc.subject.keyword tuotekehitys fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-007525
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Communications technology en
dc.programme.major Tietoliikennetekniikka fi
dc.programme.mcode S-72
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Korhonen, Timo; Prof.
dc.programme Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma fi
dc.contributor.lab Laboratory of Communications Engineering en
dc.contributor.lab Tietoliikennetekniikan laboratorio fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_37103
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 32778
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse