Reititysohjelmistojen vertailu Linuxissa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Strengell, Pasi; Filosofian maisteri
dc.contributor.author Taipale, Tuukka
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:17:59Z
dc.date.available 2011-12-08T09:17:59Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/950
dc.description.abstract Linux-käyttöjärjestelmä yleistyy nykyään yhä enemmän ja enemmän. Verkkoyhteydet tulevat nopeammiksi ja niiden määrä kasvaa koko ajan. Nykypäivän verkot tarvitsevat reititystä, jotta viestit voidaan välittää Internetissä eteenpäin kohti vastaanottajaa. Linux-järjestelmät voivat toimia reitittiminä. Tässä työssä käsittelemme sekä Linux-käyttöjärjestelmää että reititystoiminnallisuutta. Reititysohjelmistomme perustuu FreeBSD-käyttöjärjestelmään. Tässä työssä tutkimme, kuinka hyvin tämä ohjelmisto toimii Linuxissa. Ensimmäinen toimenpide on muokata reititysohjelmisto yhteensopivaksi Linuxin kanssa. Sen jälkeen tutkimme ohjelmiston toiminnallisuutta Linuxissa vertailemalla tätä reititysohjelmaa kahden kaupallisen ja yhden avoimeen lähdekoodiin perustuvan reititysratkaisun kanssa. Vertailu koostuu suorituskyky- ja ohjelmiston kompleksisuuden mittauksista. Näiden mittausten tulokset eivät pelkästään näytä, että ohjelmaa voidaan ajaa Linuxissa, vaan antavat myös lisätietoa siitä, miten reititysohjelmistot suorittavat reititystehtäviä. Ohjelmiston kompleksisuusmittausten tuloksena näemme lähdekoodin laadun vertailluissa reititysohjelmissa. Ohjelmiston kompleksisuus liittyy siihen, kuinka helppoa ohjelmistoa on ylläpitää. fi
dc.description.abstract Linux operating system is becoming more and more popular today. Network connections are becoming faster and the amount is increasing all the time. Today's networks need routing so that the messages can go towards their destinations in the Internet. The routing can be performed in the Linux systems. In this thesis we handle both the Linux operating system and routing functionality. Our routing software is based on the FreeBSD operating system. This thesis studies how well that software works on Linux. The first step is to port this software on Linux. After that we examine the functionality of the software in Linux by comparing the routing daemon with two commercial routing solutions and an open source one. The comparison consists of performance and software complexity measurements. The results of these measurements not only show that the software is capable to be run on Linux, but also give even more information on how different routing software packages perform the routing tasks. The output of the software complexity measurements shows the type of source code in the compared routing solutions. The complexity of the software is related to the easiness to maintain it. en
dc.format.extent 64
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Electrical engineering en
dc.subject.other Computer science en
dc.title Reititysohjelmistojen vertailu Linuxissa fi
dc.title Comparison of routing software in Linux en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Department of Electrical and Communications Engineering en
dc.contributor.department Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto fi
dc.subject.keyword routing software en
dc.subject.keyword routing performance en
dc.subject.keyword software complexity en
dc.subject.keyword reititysohjelmisto fi
dc.subject.keyword reitityksen suorituskyky fi
dc.subject.keyword ohjelmiston kompleksisuus fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-007510
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Networking technology en
dc.programme.major Tietoverkkotekniikka fi
dc.programme.mcode S-38
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Kantola, Raimo; Prof.
dc.programme Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma fi
dc.contributor.lab Networking Laboratory en
dc.contributor.lab Tietoverkkolaboratorio fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account