Yritysarkkitehtuurin dokumentointi ja kuvaaminen – Käytännönläheinen kuvauskehys

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kähkipuro, Pekka; FT
dc.contributor.author Keltikangas, Eero
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:17:06Z
dc.date.available 2011-12-08T09:17:06Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/946
dc.description.abstract Osa yrityksistä on kaikkialle niiden toimintaan leviävän informaatioteknologian ja niiden toimintaympäristön muutosvauhdin seurauksena kasvanut ulos aikaisemmista informaatioteknologian johtamiskäytännöistään. Seuraavana ratkaisuna näille yrityksille suositellaan yritysarkkitehtuuria. Valitettavasti vakiintuneet yritysarkkitehtuurikehykset ja etenkin niiden dokumentointikäytännöt eivät vielä ole riittävällä tasolla. Niiden lähestymistapa on melko teknisesti orientoitunut – ainakin menetelmämielessä ellei myös sisällön suhteen. Tästä johtuen monet yritysarkkitehtuurihankkeet, vaikka olisivat tuottaneet valtavan määrän malleja ja arkkitehtuuridokumentaatiota, ovat käytännössä lisänneet hyvin vähän organisaation kykyä strategisesti kehittää sen informaatiojärjestelmien ominaisuuksia ja laatua. Tämä työ tutkii yritysarkkitehtuuridokumentaation optimaalista rakennetta ja muotoa edellä mainitun kyvyn kannalta. Tutkimuksen lähtökohdaksi esitellään kahden case-projektin kohtaamia esteitä ja vaikeuksia. Esiteltävän uudenlaisen dokumentointikehyksen, joka on tämän työn pääasiallinen kontribuutio, osoitetaan myöhemmin välttävän kyseiset hankaluudet. Sen rakenne on suhteellisen pienten dokumentaation osien verkko, jossa kullakin osalla on selkeä fyysinen vastine. Dokumentointimuotona kehys käyttää lähes yksinomaan arkkitehtonisia periaatteita. fi
dc.description.abstract As a consequence of information technology's pervasive role in businesses nowadays and the rate of change businesses experience in their operating environment, many organizations have outgrown from their former IT management practices. Enterprise architecture is promoted to them as the next solution. Unfortunately, the established enterprise architecture frameworks and especially their documentation conventions are clearly not up to the task, yet. Their approach is rather technically oriented – at least method-wise, if not content-wise too. Consequently, many enterprise architecture initiatives although having produced vast volumes of models and architecture documents, have actually added very little to organization's capability to strategically advance the properties and qualities of its information systems. This thesis studies the optimal structure and form of enterprise architecture documentation from the point of view of the above capability. As a starting point for the study the hurdles and difficulties faced by two case projects are reported. The presented novel documentation framework, which is the main contribution of this work, is later shown to avoid these complications. It is structured as a mesh of relatively small pieces of documentation, each piece having a distinct physical counterpart. As a documentation form, the framework uses almost exclusively architectural principles. en
dc.format.extent 45
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Computer science en
dc.subject.other Economics en
dc.title Yritysarkkitehtuurin dokumentointi ja kuvaaminen – Käytännönläheinen kuvauskehys fi
dc.title Enterprise architecture documentation and representation : a pragmatic documentation framework en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Department of Electrical and Communications Engineering en
dc.contributor.department Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto fi
dc.subject.keyword enterprise architecture en
dc.subject.keyword architecture documentation en
dc.subject.keyword architectural principles en
dc.subject.keyword yritysarkkitehtuuri fi
dc.subject.keyword arkkitehtuurin dokumentointi fi
dc.subject.keyword arkkitehtoniset periaatteet fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-007479
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Information processing science en
dc.programme.major Tietojenkäsittelyoppi fi
dc.programme.mcode Tik-76
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Männistö, Tomi; Prof.
dc.programme Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account