Learning Centre

Establishing strategy in emerging markets in global forest industry

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Rautalahti, Yrjö-Pekka
dc.contributor.author Kuronen, Tuomas Henrikki
dc.date.accessioned 2020-12-05T10:35:48Z
dc.date.available 2020-12-05T10:35:48Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/94542
dc.description.abstract Globalisaatio sekä liiketoimintaympäristön muutos on saanut metsäteollisuuden etsimään uusia mahdollisuuksia kehittyviltä markkinoilta. Kasvava kysyntä Kiinan kaltaisissa maissa, sekä kuituraaka-aineen uudet lähteet, vaikuttavat molemmat maailmanlaajuisesti toimivien metsäteollisuusyritysten arvoketjuihin. Strateginen ajattelu tarjoaa mielenkiintoisia tapoja tähän haasteeseen vastaamisessa. Tämän diplomityön tavoitteena on esittää asiaankuuluvia näkökohtia metsäteollisuuteen liittyvän liiketoiminnan perustamiselle kehittyvälle markkinalle. Teoreettinen painopiste on yrityksen resursseissa, sekä sen kyvyssä saavuttaa ensiliikahtajan etuja. Lisäksi, näiden tekijöiden keskinäinen suhde on erityisen kiinnostava, yhtäältä kehittyvien markkinoiden, toisaalta metsäteollisuuden kannalta. Näillä ehdoilla, tutkimusongelma on; minkälaisella mallilla laajentumista uusille markkina-alueille voidaan arvioida? Tutkimus alkaa kirjallisuuskatsauksella, joka kattaa globaalin strategian, kehittyvät markkinat, yrityksen resurssinäkökulman sekä ensiliikahtajan edut. Tämän jälkeen seuraa kolme kuvailevaa tapaustutkimusta. Tapauskertomukset on muodostettu käyttäen joukkoa laadullisia haastatteluja, ja ne käsittelevät Changshun hienopaperitehdasta (Kiina), Litoralin eukalyptusviljelmää (Uruguay), sekä Chudovon vaneritehdasta (Venäjä). Tapaustutkimukset analysoidaan käyttäen sekä tapauskohtaisia että tapauksia yhdistäviä mietelmiä. Lisäksi esitetään teoreettisia päätelmiä. Tämä diplomityö päättyy pohdintaan, joka alkaa kuvauksena strategisesta kunnosta sekä ajatuksilla koskien metsäteollisuutta. Seuraavaksi esitetään päätöksentekoa varten keskeisten seikkojen tunnistamiseen soveltuva heuristis-normatiivinen malli. Joukko intuitiivisia liiketoimintamallikehyksiä saattaa tämän diplomityön päätökseen. fi
dc.format.extent 89 s. + liitt.
dc.language.iso en en
dc.title Establishing strategy in emerging markets in global forest industry en
dc.title Etabloitumisstrategia kehittyville markkinoille globaalissa metsäteollisuudessa fi
dc.contributor.school Teknillinen korkeakoulu fi
dc.contributor.school Helsinki University of Technology en
dc.contributor.department Tuotantotalouden osasto fi
dc.subject.keyword strategy en
dc.subject.keyword strategia fi
dc.subject.keyword emerging markets en
dc.subject.keyword kehittyvät markkinat fi
dc.subject.keyword forest industry en
dc.subject.keyword metsäteollisuus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020120553376
dc.programme.major Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta fi
dc.programme.mcode TU-91 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Lamberg, Juha-Antti
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_12043
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 34009
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics