Learning Centre

Fieldbus-based data acquisition from electric drives and data sharing in metal industry applications

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Friman, Aarne
dc.contributor.author Pätäri, Ville-Matti
dc.date.accessioned 2020-12-05T10:34:56Z
dc.date.available 2020-12-05T10:34:56Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/94526
dc.description.abstract Diplomityön aiheena on ABB:n keskijännitekäytön ja iba AG:n tiedonkeruujärjestelmän liittäminen toisiinsa käytettävissä olevalla tekniikalla. Arviointi eri ratkaisujen sopivuudesta tehdään vertailemalla yhteyden nopeutta, aikaleimojen tarkkuutta, komponenttimäärää, järjestelmän joustavuutta ja yhteensopivuutta. Tutkimus on tehty, koska näiden järjestelmien välillä ei ole olemassa olevaa yhteyttä. Toisaalta tämä tutkimus sisältää pohdintaa hankaluuksista ja rajoituksista, joita tiedon jakaminen saattaa aiheuttaa. Keskustelua on syntynyt niin teknisistä ratkaisuista kuin eettisistä ongelmista. Näitä asioita on tutkittu tapaustutkimuksen avulla, jossa tarkastelun kohteena on ABB:n DriveMonitor -ohjelmiston etäkäytön asennus. Tähän työhön sisältyy myös asiakkaan odotuksia ja tarpeita tiedonkeruujärjestelmistä. Testit osoittavat, että vielä nykyäänkin tarkka tiedonkeruu on ongelmallista digitaalista tiedonsiirtoa käyttäen. Ainoa hyvin toimiva ratkaisu sähkökäytön ja tiedonkeruujärjestelmän välille oli OPC-pohjainen ratkaisu. Tiedon jakamisen ongelmat keskittyvät pääosin tiedon siirron turvallisuuteen, kun käytetään yleisiä verkkoja kuten Internetiä. Kun tekniset ratkaisut ovat kohdallaan, keskustelu siirtyy aiheisiin kuten kuka on vastuussa turvallisuudesta ja mitä annetulla tiedolla on lupa tehdä. Tutkimus osoittaa, että nykyään ihmiset ovat valveutuneempia siitä, minkälaista tietoa annetaan muille ja minkälaisiin tarkoituksiin. fi
dc.format.extent ix + 58
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Fieldbus-based data acquisition from electric drives and data sharing in metal industry applications en
dc.title Kenttäväyläpohjainen tiedonkeruu sähkökäytöistä ja tiedon jakaminen metalliteollisuuden sovelluksissa fi
dc.contributor.school Teknillinen korkeakoulu fi
dc.contributor.school Helsinki University of Technology en
dc.contributor.department Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto fi
dc.subject.keyword data acquisition en
dc.subject.keyword tiedonkeruu fi
dc.subject.keyword data sharing en
dc.subject.keyword tiedon jakaminen fi
dc.subject.keyword electric drive en
dc.subject.keyword sähkökäyttö fi
dc.subject.keyword frequency controller en
dc.subject.keyword taajuusmuuttaja fi
dc.subject.keyword metal industry en
dc.subject.keyword metalliteollisuuden sovellukset fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020120553360
dc.programme.major Automaatiotekniikka fi
dc.programme.mcode AS-84 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Halme, Aarne
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_36662
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 33973
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics