Kitaramikrofonisignaalien akustisen äänenvärin parantaminen digitaalisilla suotimilla

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Penttinen, Henri
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:16:38Z
dc.date.available 2011-12-08T09:16:38Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/944
dc.description.abstract Tämän diplomityön tavoitteena on ollut tutkia ja kehittää tapoja, joilla voidaan digitaalisesti parantaa kitaramikrofonisignaalien äänenlaatua. Työn lähtökohtana on ollut luonnollisen kuuloinen tallamikrofonisignaalin toistaminen. Tyypillisesti esiintymistilanteissa kohdataan ongelma ettei käytetty mikrofoni aisti akustisen kitaran onton kaikukopan vaikutusta. Seurauksena mikrofonin ulostulo kuulostaa epäluonnolliselta verrattuna ilmateitse säteilevään ääneen. Eräs ratkaisu tähän ongelmaan on käyttää tilanteeseen sopivalla tavalla suunniteltua digitaalista suodinta. Sopiva suodin pystyy syntetisoimaan onton kaikukopan vaikutukset tallamikrofonisignaaliin. Aluksi tämä diplomityö käsittelee akustisen ja sähkökitaran toimintaa ja mikrofoneja, joita niissä tyypillisesti käytetään. Tämän perusteella esitellään systeemin signaalitiet. Tämän jälkeen kuvataan työssä käytetyt kitarankopan mallinnusmenetelmät, tekniikat ja mittausjärjestelyt. Sen jälkeen käsitellään suotimien toteutusmenetelmiä ja mallinnusaiheeseen liittyviä muita kysymyksiä. Lopuksi esitellään työn tulokset sekä pohditaan aiheeseen liittyviä kysymyksiä ja mahdollisia jatkotutkimusmahdollisuuksia. Työssä käsitellyt menetelmät pystyvät mallintamaan onton kitarakopan ominaisuuksia. Menetelmiä voidaan käyttää tallamikrofonilla varustetulle akustiselle kitaralle. Lisäksi sähkökitara saadaan digitaalisuotimella kuulostamaan lähes akustiselta kitaralta. Kaikukopan havaittua kokoa voidaan myös muuttaa, niin että pienikoppainen kitara saadaan kuulostamaan suurikoppaiselta ja päinvastoin. Tapa, jolla tämä on toteutettu, mahdollistaa myös kaikukoppamallin käytön aikamuuttuvana ääniefektinä. fi
dc.description.abstract The objective of this thesis was to study and develop ways to digitally enhance the timbre of guitar pickup signals. The basis for this work was natural sounding reinforcement of an undersaddle pickup signal. A problem typically encountered in a live performance situation is that the microphones often used in acoustic guitars do not capture the effect of the hollow body of the acoustic guitar. As a consequence, the audible timbre of the microphone output sounds unnatural, compared to the air-radiated sound. A solution to this problem is to use a properly designed digital filter. A proper digital filter is able to synthesize the effect of a hollow guitar body to the undersaddle pickup signal. First, this thesis discusses the behaviour of the acoustic and electric guitar, and microphones typically used in them. Based on this, the signal paths of the system are described. Thereafter, the modeling methods, techniques, and measurement setups are described as used in this work to synthesize the hollow body of a guitar. Different ways to realize the modeling digital filters are discussed, with some further issues related to the subject. Finally, the work describes the results obtained, and discusses possible future work plans. The methods discussed in this work are able to model the characteristic of a hollow guitar body. The modeling schemes can be used for acoustic guitars with an undersaddle pickup. In addition, the electric guitar can be filtered to sound more like an acoustic guitar. The perceived size of the modeled body can also be changed, i.e., a small-bodied guitar can be made to sound like a large one, and vice versa. The way this is implemented enables the use of the modeling filter as a time-varying sound effect. en
dc.format.extent 98
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Electrical engineering en
dc.title Kitaramikrofonisignaalien akustisen äänenvärin parantaminen digitaalisilla suotimilla fi
dc.title Acoustic timbre enhancement of guitar pickup signal with digital filters en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Department of Electrical and Communications Engineering en
dc.contributor.department Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto fi
dc.subject.keyword acoustic guitar en
dc.subject.keyword electric guitar en
dc.subject.keyword digital signal processing en
dc.subject.keyword sound effects en
dc.subject.keyword instrument modeling en
dc.subject.keyword akustinen kitara fi
dc.subject.keyword sähkökitara fi
dc.subject.keyword digitaalinen signaalinkäsittely fi
dc.subject.keyword ääniefektit fi
dc.subject.keyword soittimien mallinnus fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-007413
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Acoustics and Audio Signal Processing en
dc.programme.major Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka fi
dc.programme.mcode S-89
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Karjalainen, Matti; Prof.
dc.contributor.lab Laboratory of Acoustics and Audio Signal Processing en
dc.contributor.lab Akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan laboratorio fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account