Learning Centre

Harmonizing the operating model of improvement proposal activities in a multinational industrial corporate group

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Sääksvuori, Olli
dc.contributor.advisor Virtaharju, Jouni
dc.contributor.author Hirvonen, Anu
dc.date.accessioned 2020-12-05T10:18:03Z
dc.date.available 2020-12-05T10:18:03Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/94203
dc.description.abstract The term 'suggestion scheme' refers to the collection, evaluation, implementation and rewarding of improvement proposals made by personnel. Other terms are also used in reference to these activities. This thesis examines factors crucial to the successful implementation of such schemes. It also studies how such schemes could be harmonized in a multinational industrial corporate group. The research was based on constructive research methodology, and the empirical data was collected mostly through interviews. Managerial support, rapid handling and implementation, informative and rapid feedback, encouraging and equitable reward practices and an appreciative atmosphere were recognized as the most important factors contributing to the successful implementation of a scheme collecting improvement proposals. A model for the harmonization of the suggestion scheme was designed for the case company, the design of which took into account factors identified in this thesis as being important to its successful implementation. The basic premise of the operating model is that the suggestion scheme should embrace the entire personnel. The same reward principles should be used in all units. All units should also have the same suggestion process, suggestion scheme rules and IT system. The suggested operating model received positive feedback in field tests conducted for the purpose of validating the model. Implementation of the suggested operating model will entail minor changes to current practices in some units of the group, but in other units, it will involve the introduction of a whole new set of practices. Efficient resource allocation, training and communication will be vital to the implementation and future execution of the operating model. en
dc.description.abstract Parannusehdotustoiminnassa kerätään, arvioidaan, toteutetaan ja palkitaan henkilöstön tekemiä ehdotuksia. Aloitetoiminta ja jatkuvan parantamisen (JP-) toiminta ovat parannusehdotustoiminnasta usein käytettyjä nimityksiä. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin hyvälle parannusehdotustoiminnalle tärkeitä toiminnan piirteitä ja tutkittiin, miten parannusehdotustoimintaa kannattaa yhtenäistää eräässä kansainvälisessä teollisuuskonsernissa. Tutkimuksessa käytettiin konstruktiivista lähestymistapaa, ja empiirinen osuus perustui pääasiassa haastatteluihin. Tärkeimmiksi toiminnan piirteiksi hyvän parannusehdotustoiminnan kannalta tunnistettiin johdon tuki, nopea käsittely ja toteutus, nopea ja sisällöltään hyvä palaute, kannustava ja tasapuolinen palkitseminen sekä reilu ja arvostava ilmapiiri. Vastauksena parannusehdotustoiminnan yhtenäistämiseen liittyvään kysymykseen tutkimuksessa suunniteltiin kohdeyhtiölle parannusehdotustoiminnan toimintamalli, jossa otetaan huomioon tunnistetut toiminnan tärkeät piirteet. Toimintamallin lähtökohta on, että aloitetoiminta laajennetaan koskemaan kaikkia yhtiön palveluksessa olevia henkilöitä, kun taas JP-toiminnan hyödyntäminen on kunkin toimipaikan päätettävissä. Aloite- ja JP-toimintaa koskevat yhteiset palkitsemisperiaatteet. Lisäksi aloitetoiminnassa otetaan käyttöön yhteinen aloiteprosessi, -säännöt ja -järjestelmä. Ehdotettu toimintamalli sai konstruktiiviseen tutkimukseen kuuluvassa testauksessa hyväksynnän haastatelluilta henkilöiltä. Ehdotetun toimintamallin käyttöönotto tarkoittaa osalle yhtiön toimipaikoista pieniä muutoksia nykyiseen toimintaan, osalle taas toiminnan käynnistämistä kokonaan. Sekä toimintamallin käyttöönotto että jatkuva toiminta edellyttävät resurssien varaamista toimintaan, koulutusta ja jatkuvaa tiedottamista. fi
dc.format.extent viii + 83 + liitt. (+10)
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Harmonizing the operating model of improvement proposal activities in a multinational industrial corporate group en
dc.title Henkilöstön tekemiin parannusehdotuksiin liittyvän toimintatavan yhtenäistäminen kansainvälisessä teollisuuskonsernissa fi
dc.contributor.school Teknillinen korkeakoulu fi
dc.contributor.school Helsinki University of Technology en
dc.contributor.department Tuotantotalouden osasto fi
dc.subject.keyword suggestion scheme en
dc.subject.keyword aloitetoiminta fi
dc.subject.keyword harmonization en
dc.subject.keyword JP-toiminta fi
dc.subject.keyword constructive research en
dc.subject.keyword yhtenäistäminen fi
dc.subject.keyword konstruktiivinen tutkimus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020120553037
dc.programme.major Työpsykologia ja johtaminen fi
dc.programme.mcode TU-53 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Teikari, Veikko
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_10284
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 32917
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics