Learning Centre

Increasing the capacity and shortening the throughput time of stator core manufacturing

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Taskinen, Antti
dc.contributor.author Laakkonen, Eero
dc.date.accessioned 2020-12-05T10:06:08Z
dc.date.available 2020-12-05T10:06:08Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/93974
dc.description.abstract Tämä diplomityö on tehty ABB Oy Sähkökoneiden Induktiokoneet-tulosyksikölle. Työssä tutkitaan staattoripakettien valmistuskapasiteetin kasvattamista ja valmistuksen läpäisyajan lyhentämistä. Läpäisyajan lyhentämisen ja kapasiteetin kasvattamisen tutkimisessa on asetettu pääpaino nykyisten työmenetelmien kehittämiselle ja käsityön määrän vähentämiselle. Staattoripaketinvalmistusosaston nykyiset tilat ovat ahtaat. Tuuligeneraattorien kokoonpanon siirtyessä pois Pitäjänmäen tehtaalta vapautuu staattoripaketinvalmistuksen käyttöön uudet suuremmat tilat. Näihin tiloihin on suunniteltu uusi layout, joka on tyypiltään tuotelinja- ja solulayoutin välimuoto. Staattorilevyjen ladonnan automatisointi vaatii nykyisten ladontatuurnien muokkaamisen sekä robotin hankkimisen sähkölevyjen käsittelyyn. Hitsauksen robotisoiminen täysin vaatii konstruktiomuutoksia toiseen pääkonetyyppiin sekä hitsauskiinnittimen hankkimisen. Nykyisen robottihitsausaseman kapasiteetti ei riitä tulevaisuuden tuotantomäärille, vaan uuden robottihitsausaseman hankkiminen on välttämätöntä. Nykyisin käytössä oleva sorvi on vanhanaikainen ja kapasiteetiltaan riittämätön tulevaisuudessa. Sorvin korvaaminen nykyaikaisemmalla mahdollistaa kapasiteetin kasvun ja laadun paranemisen. Kapasiteetin kasvattamiseen vaadittavat investoinnit ovat kannattavia. Säästöt syntyvät käsityön määrän vähentymisen myötä. Kapasiteetin kasvun avulla ABB Oy Sähkökoneet pystyy säilyttämään kilpailukykynsä tulevaisuudessa. fi
dc.format.extent viii + 70 s. + liitt. 14
dc.language.iso fi en
dc.title Increasing the capacity and shortening the throughput time of stator core manufacturing en
dc.title Staattoripaketinvalmistuksen kapasiteetin kasvattaminen ja läpäisyajan lyhentäminen fi
dc.contributor.school Teknillinen korkeakoulu fi
dc.contributor.school Helsinki University of Technology en
dc.contributor.department Konetekniikan osasto fi
dc.subject.keyword theory of constraints en
dc.subject.keyword kapeikko-ohjaus fi
dc.subject.keyword capacity planning en
dc.subject.keyword kapasiteetin suunnittelu fi
dc.subject.keyword layout planning en
dc.subject.keyword layoutsuunnittelu fi
dc.subject.keyword stator core manufacturing en
dc.subject.keyword staattoripaketinvalmistus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020120552808
dc.programme.major Tuotantotekniikka fi
dc.programme.mcode Kon-15 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Aaltonen, Kalevi
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_14750
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 32472
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics