Learning Centre

Analysis of Linux evolution using aligned source code segments

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Hollmén, Jaakko
dc.contributor.author Rasinen, Antti
dc.date.accessioned 2020-12-05T09:57:45Z
dc.date.available 2020-12-05T09:57:45Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/93814
dc.description.abstract Tässä työssä tutkittiin Linux-käyttöjärjestelmäytimen rakennetta ja muutoksia sen kehityksen aikana. Lähestyimme ytimen lähdekoodia tavallisen tekstidokumentin tapaan, kiinnittämättä huomiota käytetyn ohjelmointikielen semantiikkaan. Valitsimme tutkimuskohteiksemme kolme tärkeää moduulia, joille suontimme alustavan analyysin pystyäksemme paremmin tunnistamaan ytimen eri versioiden muuttuneet ja yhteiset osat. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella teimme kattavan kartan eri versioiden yhteisistä segmenteistä. Jatkoanalyysissä käytimme erilaisia visualisointimenetelmiä, kuten Sammonin projektiota ja tiedosto- ja segmenttikohtaisia muutoskarttoja. Tuimme näistä tehtyjä päätöksiä tutkimalla segmenttejä myös suoraan. Pystyimme selvittämään usean mielenkiintoisen muutoskohdan sijainnin sekä ajallisesti, että tiedoston tarkkuudella. Lisäksi pystyimme luokittelemaan tiedostojen kokemat muutokset. Tässä työssä esitettyjä menetelmiä voidaan mahdollisesti käyttää laajojen ja vanhojen ohjelmistojen ymmärtämiseen, joiden alkuperäiset kehittäjät tai ylläpitäjät eivät ole käytettävissä. fi
dc.format.extent (8) + 70
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Analysis of Linux evolution using aligned source code segments en
dc.title Linuxin kehityksen analysointi käyttäen lähdekoodin vastaavuuksia fi
dc.contributor.school Teknillinen korkeakoulu fi
dc.contributor.school Helsinki University of Technology en
dc.contributor.department Tietotekniikan osasto fi
dc.subject.keyword data analysis en
dc.subject.keyword data-analyysi fi
dc.subject.keyword string alignment en
dc.subject.keyword merkkijonovastaavuudet fi
dc.subject.keyword Linux en
dc.subject.keyword Linux fi
dc.subject.keyword evolution en
dc.subject.keyword evoluutio fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020120552649
dc.programme.major Informaatiotekniikka fi
dc.programme.mcode T-122 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Mannila, Heikki
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_00747
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 32184
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics