Learning Centre

Epäorgaaninen-orgaanisen hyhridimateriaalin prosessointi mikrofluidistisiin sovelluksiin

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Franssila, Sami; Dosentti
dc.contributor.author Aura, Susanna
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:14:34Z
dc.date.available 2011-12-08T09:14:34Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/935
dc.description.abstract Mikrosysteemitekniikan yhtenä osa-alueena mikrofluidistiikka on nopeasti kehittyvä teknologia, joka tuottaa mm. erilaisia mikrokokoluokan analyysilaitteita analyyttisen kemian tarkoituksiin. Perinteisiä materiaaleja mikrofluistiikassa ovat olleet pii ja lasi, mutta erilaiset polymeerimateriaalit ovat valtaamassa alaa lähinnä niiden prosessoinnin helppouden vuoksi. Tämä diplomityö esittelee uuden epäorgaanisen-orgaanisen hybridi polymeerin, ORMOCER®in ja tarkastelee sen ominaisuuksia mikrofluidististen sovellusten kannalta. Kaupallisesti saatavilla olevaa ORMOCER materiaalia, ORMOCOMPia, on käytetty tähän diplomityöhön tehdyissä tutkimuksissa. Sekä UV-litografiaa että UV-embossingia on käytetty rakenteiden valmistamiseen. Tehdyt testit osoittivat että ORMOCOMP on UV herkkä materiaali ja tästä syystä pienten, alle 100 µm rakenteiden valmistus on hankalaa. Pienempien rakenteiden tuottaminen on kuitenkn mahdollista käyttäen suodatinta valotuslaitteen intensiteetin vähentämiseksi. Mikäli halutaan valmistaa alle 20 µm rakenteita, on syytä käyttää UV-embossingia, koska säteilyannos on tässä menetelmässä vähemmän kriittinen. Kanavien sulkemiseksi on kehitetty bondausmenetelmä, joka tarjoaa helpon ja toistettavan bondauksen. ORMOCOMP®in kemiallista stabiilisuutta ja soluadheesiota siihen on myös tutkittu. ORMOCOMP® osoittautui kemiallisesti kohtalaisen stabiiliksi ja lisäksi se todistettiin myrkyttömäksi soluadheesiotesteissä. fi
dc.description.abstract Microsystem technology and as a part of it microfluidic is a fast growing field of technology, which produces e.g microscale analysis devices for analytical chemistry. Traditionally silicon and glass have been used for microfluidic device fabrication, but polymers are gaining ground mainly due to their easy processing. In this master's thesis a new inorganic-organic hybrid polymer. ORMOCER®, is presented and its properties are evaluated from microfluidic point of view. Commercially available ORMOCER® material called ORMOCOMP® has been used throughout this thesis. Both UV-lithography and UV-embossing were tested to produce structures. The tests showed that, ORMOCOMP is extremely UV-sensitive and for this reason fabrication of small. 100 µm structures is difficult. However, smaller structures can he produced by using a filter to reduce the intensity of the maskaligner. If the structure size is under 20 µm, the UV-embossing should be used since in this method the exposure dose is less critical. The bonding process for enclosed channel fabrication has been developed. This techniques provides an easy and reproducible bonding. Chemical stability and cell adhesion of ORMOCOMP® were also studied. The chemical stability of ORMOCOMP proved to be relatively good, and it showed non-toxity in cell adhesion tests. en
dc.format.extent 59
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Biotechnology en
dc.subject.other Materials science en
dc.title Epäorgaaninen-orgaanisen hyhridimateriaalin prosessointi mikrofluidistisiin sovelluksiin fi
dc.title Processing of inorganic-organic hybrid material for microfluidic applications en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Department of Electrical and Communications Engineering en
dc.contributor.department Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto fi
dc.subject.keyword ORMOCER en
dc.subject.keyword microfluidic en
dc.subject.keyword ORMOCER fi
dc.subject.keyword mikrofluidistiikka fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-007322
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Elektroniikan valmistustekniikka fi
dc.programme.mcode S-113
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Kivilahti, Jorma; Prof.
dc.programme Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma fi
dc.contributor.lab Laboratory of Electronics Production Technology en
dc.contributor.lab Elektroniikan valmistustekniikan laboratorio fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_36339
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 32762
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics