Learning Centre

Designing Distinct Grocery Channels According to Store Format Requirements

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Pyykönen, Risto
dc.contributor.advisor Småros, Johanna
dc.contributor.author Leskelä, Elina Maaria
dc.date.accessioned 2020-12-05T09:36:50Z
dc.date.available 2020-12-05T09:36:50Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/93415
dc.description.abstract Tutkimuksen päätarkoituksena on selvittää ja tutkia, millä eri tavoin erilaiset myymäläkonseptit vaikuttavat päivittäistavarakaupan toimitusketjun hallintaan. Aluksi diplomityössä tarkastellaan eri tapoja hallita päivittäistavarakaupan toimitusketjuja, jonka jälkeen muodostetaan kutakin myymäläkonseptia vastaava mallinnus toimitusketjusta. Lopuksi muodostettua mallinnusta sovelletaan case-yritykseen tarkoituksena arvioida yrityksen toimintojen nykytilaa. Diplomityön tärkein tulos on myymäläkonseptikohtaisten toimitusketjujen mallinnus. Se muodostuu viidestä osasta: tavarantoimittaja, jakelu toimittajalta jakelukeskukseen, jakelukeskus, loppujakelu sekä myymälä, joista jokaista on käsitelty myymäläkonseptin näkökulmasta. Mallinnus esittelee optimaaliset toimintatavat toimitusketjun eri vaiheille myymäläkonsepti huomioiden. Toimitusketjumallinnus osoittaa, että toimitusketjuissa on selkeitä eroja, jotka johtuvat erilaisista myymäläkonsepteista, koska lukuisat toiminnot ovat kriittisiä myymäläkonseptin vaatimusten täyttämiseksi. Toisaalta mallinnuksen mukaan on myös joitakin toimintoja, joihin ei vaikuta myymäläkonsepti vaan ulkoiset tekijät, kuten yritys ja sen liiketoimintaympäristö. Diplomityössä muodostettu mallinnus tarjoaa uudenlaisen tavan arvioida toimitusketjun toteutusta päivittäistavarakaupassa, koska myymäläkonseptin edellyttämä palvelutaso on huomioitu. Toimitusketjumallinnuksen soveltaminen case-yritykseen onnistui hyvin ja tuloksena syntyi useita kehitysideoita. Samalla sovellus myös näytti, että nykyinen toiminta yrityksessä on suurelta osin hyvällä tasolla. Mallinnuksen soveltamisen onnistuttua voidaan todeta sen olevan toimiva työkalu. fi
dc.format.extent 100
dc.language.iso en en
dc.title Designing Distinct Grocery Channels According to Store Format Requirements en
dc.title Päivittäistavarakaupan erilaiset toimitusketjut myymäläkonseptin mukaan fi
dc.contributor.school Teknillinen korkeakoulu fi
dc.contributor.school Helsinki University of Technology en
dc.contributor.department Tuotantotalouden osasto fi
dc.subject.keyword supply chain management en
dc.subject.keyword toimitusketjun hallinta fi
dc.subject.keyword grocery retail en
dc.subject.keyword päivittäistavarakauppa fi
dc.subject.keyword store format en
dc.subject.keyword myymäläkonsepti fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020120552250
dc.programme.major Teollisuustalous fi
dc.programme.mcode TU-22 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Tanskanen, Kari
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_13757
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 30647
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse