Learning Centre

Probability of a failure on demand calculation of a safety related function

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Viskari, Tuomas
dc.contributor.author Korhonen, Juha
dc.date.accessioned 2020-12-04T19:51:15Z
dc.date.available 2020-12-04T19:51:15Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/93168
dc.description.abstract Voimalaitostekniikassa prosessia ohjaavan käyttöautomaation rinnalle rakennetaan usein erillinen ja itsenäinen niin kutsuttu turva-automaatiojärjestelmä, jota kutsutaan myös turvallisuuteen liittyväksi järjestelmäksi (TLJ). Turva-automaation tehtävänä on vähentää prosessissa piilevää riskitasoa ja saattaa prosessi vaaratilanteen uhatessa takaisin turvalliseen tilaan tai estää vaarallisen tilan muodostuminen. Tätä turva-automaation toimintaa kutsutaan turvallisuuteen liittyväksi toiminnoksi. Kokonainen turvallisuuteen liittyvä järjestelmä puolestaan koostuu useasta turvallisuuteen liittyvästä toiminnosta. Voimalaitokset ovat Suomen painelaitelainsäädännön alaisia laitoksia. Lain edellyttämä vaatimuksenmukaisuus saavutetaan, kun noudatetaan voimassa olevia standardeja. Turva-automaation suunnittelun ohjenuorina voidaan pitää toiminnallisen turvallisuuden kattostandardia "IEC-61508 Sähköiset/elektroniset/ohjelmoitavat elektroniset ohjausjärjestelmät - toiminnallinen turvallisuus" sekä prosessiteollisuutta varten kehitettyä erillistä toimialastandardia IEC-61511. Diplomityössä tehtävänä oli laatia työkalu, jonka avulla turve-automaation suunnittelijan on mahdollista määrittää TLJ:n kullekin turvallisuuteen liittyvälle toiminnolle sille ominainen vikaantumistodennäköisyys, eli todennäköisyys sille, että toiminto ei suorita sille määritettyä tehtävää vaadetilanteessa. Työkalussa vikaantumistodennäköisyys määritetään erikseen tulopuolen laitteille, turvalogiikalle sekä lähtöpuolen laitteille. Määritettyä vikaantumistodennäköisyyden arvoa voidaan käyttää hyväksi IEC-61508:n mukaisessa turvallisuuden eheystason määrittelyssä. Eheystasomenettely on osa toiminnallisen turvallisuuden kokonaisuuden elinkaarta, jossa turva-automaatioprojektin elinkaari käsitellään esisuunnittelusta aina siihen vaiheeseen, kun turva-automaatio poistetaan käytöstä. Diplomityössä on laskentatyökalun esittelyn lisäksi tutkittu turva-automaation laitteiston satunnaisvikaantumista niin turvallisuus- kuin luotettavuusnäkökulmasta. Työn yhteydessä on tutkittu vikaantumislaskennassa käytettyä matematiikkaa sekä eri menetelmiä, joilla vikaantumistodennäköisyys voidaan määrittää sekä tekijöitä, jotka vaikuttavat osaltaan varsinaiseen turvallisuuteen liittyvän toiminnon vikaantumiseen. fi
dc.format.extent 101 s. + liitt.
dc.language.iso fi en
dc.title Probability of a failure on demand calculation of a safety related function en
dc.title Turvallisuuteen liittyvän toiminnon vikaantumistodennäköisyyden laskeminen fi
dc.contributor.school Teknillinen korkeakoulu fi
dc.contributor.school Helsinki University of Technology en
dc.contributor.department Automaatio- ja systeemitekniikan osasto fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020120452003
dc.programme.major Automaatiotekniikka fi
dc.programme.mcode AS-84 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Halme, Aarne
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_12049
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 30458
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics