Learning Centre

Globalizing Small Software Start-up through Partner and Alliance Management

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Jalkanen, Perttu
dc.date.accessioned 2020-12-04T19:40:17Z
dc.date.available 2020-12-04T19:40:17Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/92955
dc.description.abstract Tämä tutkielma keskittyy allianssien ja partnerien avulla tapahtuvan nopean kansainvälistymisen tutkimiseen. Tutkielman teoriaosio käy läpi kansainvälistymisteorioita, ptartneri- ja allianssiteorioita, sekä alliansseja yrittäjyysteorian näkökulmasta. Tutkielman case study osio tekee syväanalyysin LPG Innovations nimisen yrityksen kansainvälistymisaikeisiin. Tutkielma pyrkii vastaamaan kysymykseen: Miten pieni vähillä markkinointi - ja myyntiresursseilla varustettu ohjelmistoyritys voi pyrkiä kansainvälisille markkinoille partnerien ja allianssien avulla. Tutkimuksen aiheet ovat; 1. Muodostaa tutkielman teoriaosioon perustuva yleinen teoriamalli. 2. Kerrata objektiivisesti LPG:n kansainvälistymis- ja allianssitoimintoja. 3. Verrat LPG:n toimintaa kehitettyyn teoriamalliin. 4. Tehdä synteesi teorian ja käytännön löydösten suhteen ja vastata siten yllä esitettyyn tutkimuskysymykseen. fi
dc.format.extent 123+
dc.language.iso en en
dc.title Globalizing Small Software Start-up through Partner and Alliance Management en
dc.title Pienen start-up ohjelmistotalon kansainvälistäminen partnerien avulla fi
dc.contributor.school Teknillinen korkeakoulu fi
dc.contributor.school Helsinki University of Technology en
dc.contributor.department Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020120451790
dc.programme.major Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta fi
dc.programme.mcode TU-91 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Albäck, Lars
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_33472
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 29902
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics