Learning Centre

Migration of Telecommunication Network Element Functionality from Proprietary Operating System to Linux Platform

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Jokinen, Hannu
dc.contributor.author Ala-Paavola, Jaakko
dc.date.accessioned 2020-12-04T19:40:07Z
dc.date.available 2020-12-04T19:40:07Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/92952
dc.description.abstract Tässä diplomityössä käsitellään telekommunikaatioverkkoelementin sovellusohjelmiston siirtämistä suljetusta käyttöjärjestelmäalustasta avoimen lähdekoodin Linux alustalle. Työssä esitellään elementin merkittävimmät toiminnot ja niiden kannalta oleellisimmat käyttöjärjestelmän toimintamekanismit sekä toteuttaminen uudessa ohjelmistoalustassa. Työssä esitellään verkkoelementin nykyinen toteutus ja toiminnallisuus pääpiirteittäin, mukaanlukien nykyinen käyttöjärjestelmä- ja laitteistoalusta. Toiminnallisuuden kannalta oleelliset Linux-käyttöjärjestelmäytimen toimintamekanismit on esitelty yksityiskohtaisesti ja verkkokerroksen mekanismien käytöstä on esitetty esimerkkitoteutus, jota on käytetty myös Linuxin suorituskyvyn mittauksissa. Mittauksilla on verrattu Linuxin suorituskykyä nykyiseen käyttöjärjestelmään verrattuna. fi
dc.format.extent 78
dc.language.iso en en
dc.title Migration of Telecommunication Network Element Functionality from Proprietary Operating System to Linux Platform en
dc.title Tietoliikenteen verkkoelementin toiminnallisuuden sovittaminen suljetusta käyttöjärjestelmästä Linux-alustalle fi
dc.contributor.school Teknillinen korkeakoulu fi
dc.contributor.school Helsinki University of Technology en
dc.contributor.department Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto fi
dc.subject.keyword Linux en
dc.subject.keyword Linux fi
dc.subject.keyword operating system en
dc.subject.keyword käyttöjärjestelmä fi
dc.subject.keyword telecommunication en
dc.subject.keyword tietoliikenne fi
dc.subject.keyword network element en
dc.subject.keyword verkkoelementti fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020120451787
dc.programme.major Ohjelmistotekniikka fi
dc.programme.mcode T-106 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Saikkonen, Heikki
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_35130
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 29899
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics