Learning Centre

Simulation of Driver Behaviour Influence on Fuel Consumption

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kaijalainen, Osku
dc.contributor.author Lajunen, Antti
dc.date.accessioned 2020-12-04T19:40:00Z
dc.date.available 2020-12-04T19:40:00Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/92950
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen päätarkoitus oli tutkia ajotavan vaikutusta polttoaineen kulutukseen simuloimalla raskaita ajoneuvoja ADVISORilIa, ajoneuvon simulointiohjelmalla. Kehitettyjä kuljettajan malleja tutkittiin kirjallisuusselvityksellä ja ajotavan vaikutusta polttoaineen kulutukseen arvioitiin kahden erillisen sitä kuvaavan tapauksen avulla. Ensimmäisessä tapauksessa simulointiohjelmaan kehitettiin vaihteenvaihdon käyttäytymismalli. Samalla arvioitiin myös simulointiohjelman soveltuvuutta hallita todellisen kuljettajan vaihteenvaihtokäyttäytymistä. Toisessa tapauksessa kahden kaupunkibussilinjan ajosyklit analysoitiin ja kehitettiin prototyyppi aktiivisesta opastuslaitteesta. Kuljettajan vaihteenvaihtamiskäyttäytymisen vaikutus polttoaineen kulutukseen arvioitiin simuloimalla kolmea raskaan ajoneuvon mallia erilaisilla vaihteenvaihtologiikoilla. Ajosyklin analyysi koostui mitatun ajotiedon analyysistä ja optimaalisen ajosyklin luomisesta kahdelle kaupunkibussilinjalle. Opastuslaitteen toimintaparametrien määrittämiseen ja laitteen toimintatavan kuvaamiseen opastuslaitetta simuloitiin MATLAB-ympäristössä. Opastuslaitteen prototyyppi rakennettiin simulointitulosten pohjalta ja laitetta testattiin alustavasti kaupunkibussilla. Simuloinnit osoittivat, että kuljettajan vaihteenvaihtokäyttäytymisellä on tietty vaikutus polttoaineen kulutukseen ja se on vahvasti sidoksissa ajotilanteeseen. Simulointitulokset myös todistivat, että ADVISORilla voidaan hallita manuaalivaihteista raskaan ajoneuvon mallia todellisen kuljettajan vaihteenvaihtotavan mukaisesti. Ajosyklin analyysi ja simuloinnit tyypillisellä kaupunkibussilla osoittivat huomattavan polttoaineen säästömahdollisuuden kaupunki-bussin ajossa. Alustavissa testeissä opastuslaitteen prototyyppi tuotti onnistuneesti ajo-ohjeita testikuljettajalle. fi
dc.format.extent 94 s. + liitt. 5
dc.language.iso en en
dc.title Simulation of Driver Behaviour Influence on Fuel Consumption en
dc.title Ajotavan vaikutuksen simulointi polttoaineen kulutukseen fi
dc.contributor.school Teknillinen korkeakoulu fi
dc.contributor.school Helsinki University of Technology en
dc.contributor.department Konetekniikan osasto fi
dc.subject.keyword fuel consumption en
dc.subject.keyword polttoaineen kulutus fi
dc.subject.keyword driver modelling en
dc.subject.keyword kuljettajan mallinnus fi
dc.subject.keyword guidance device en
dc.subject.keyword ajo-opastin fi
dc.subject.keyword drive cycle analysis en
dc.subject.keyword ajosyklin analyysi fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020120451785
dc.programme.major Auto- ja työkonetekniikka fi
dc.programme.mcode Kon-16 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Juhala, Matti
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_16732
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 29895
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics