Learning Centre

Effective integration testing in iterative software development

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Benschkowsky, Egmont
dc.contributor.author Lepistö, Kati
dc.date.accessioned 2020-12-04T19:37:52Z
dc.date.available 2020-12-04T19:37:52Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/92910
dc.description.abstract Mukautuvat tuotekehitysmallit, kuten iteratiivinen tuotekehitys, ovat saaneet suosiota nykypäivän ohjelmistotuotekehityksessä. Ne vastaavat haasteeseen saada yhä monimutkaisemmat tuotteet markkinoille entistä nopeammin. Samalla ne mahdollistavat joustavuuden vaatimusten suhteen tuotekehityksen aikana. Muina tuotekehitysprosessin tavoitteina on varmistaa, että korkealaatuiset ohjelmistotuotteet kohtaavat loppukäyttäjien tarpeet ennustettavissa olevassa aikataulussa ja budjetissa. Rational Unified Process, eli RUP, on paljolti käytetty runko iteratiiviselle tuotekehitysprosessille. RUP:in antamat puitteet iteratiiviseen lähestymistapaan ovat kontrolloidut ja se on ollut suosittu malli vaihdettaessa mukautuviin kehitysprosesseihin. RUP:in omaksuva yritys voi muotoilla ja laajentaa prosessia omia tarpeitaan vastaavaksi. Työn tärkein päämäärä on tutkia, kuinka eräs projektikohtainen iteratiivinen kehitysmalli on toiminut käytännössä. Tutkimamme projekti on käyttänyt RUP:ia yhtenä esimerkkinä kehittäessään omaa malliaan. Tulokset viittaavat siihen, että muutos mukautuviin metodeihin vaatii yritykseltä työtä ja omistautumista asialle. Tutkimassamme projektissa muutos ei ole tapahtunut ongelmitta. Ohjelmiston integraatio ja integraatiotestaus ovat osoittautuneet ongelma-alueiksi. Prosessia muuttaessa toivottiin muun muassa riskien pienentymistä testauksen siirtyessä prosessin aikaisempaan vaiheeseen. Suunnitelmien vastaisesti, testaus on ruuhkautunut prosessin loppuun. Muuttuvien vaatimusten kanssa työskentely on tuonut myös erilaisia ongelmia. Työn tavoitteena oli myös esittää parannusehdotuksia, jotta prosessi vastaisi paremmin projektin tarpeita. Tarpeet tulisi määrittää uudelleen ja mallia tulisi muokata niiden mukaan. Tutkimuksen tulokset viittaavat, että iteratiivinen malli ei välttämättä ole paras vaihtoehto kyseiselle projektille. Tutkimuksessa paljastui, että mallista riippumatta työntekijöillä on tarve saada prosessista koulutusta. Osa projektin ongelmista koetaan johtuvan tiedon puutteesta. Prosessin tärkeimmät käsitteet tulisi kerrata ja selventää, integraatiotestaus näiden joukossa. fi
dc.format.extent 72+1
dc.language.iso en en
dc.title Effective integration testing in iterative software development en
dc.title Tehokas integraatiotestaus iteratiivisessa ohjelmistotuotekehityksessä fi
dc.contributor.school Teknillinen korkeakoulu fi
dc.contributor.school Helsinki University of Technology en
dc.contributor.department Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto fi
dc.subject.keyword iterative software development en
dc.subject.keyword iteratiivinen ohjelmistokehitys fi
dc.subject.keyword Rational Unified Process (RUP) en
dc.subject.keyword Rational Unified Process (RUP) fi
dc.subject.keyword software integration en
dc.subject.keyword ohjelmiston integraatio fi
dc.subject.keyword integration testing en
dc.subject.keyword integraatiotestaus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020120451745
dc.programme.major Sovellettu elektroniikka fi
dc.programme.mcode S-66 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Sepponen, Raimo
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_34543
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 29142
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics