Massaluetteloiden tuottaminen CAD-ohjelmista : sähkösuunnittelijan näkökulma

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Taulu, Osmo; Insinööri, osastonjohtaja
dc.contributor.author Haikka, Matti
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:11:44Z
dc.date.available 2011-12-08T09:11:44Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/923
dc.description.abstract Työn tavoitteena oli selvittää sähkösuunnittelijan CAD-ohjelmalla tekemän massalaskennan vaikutuksia suunnittelutyöhön. Työssä tutkittiin sähköalan massalaskentaa talonrakennushankkeissa. Massalaskenta on nykyään urakoitsijoiden tehtävänä, ja tarjouslaskentavaiheessa tehdään suuri määrä tuottamatonta työtä, kun kaikki tarjoajat laskevat erikseen suunnitelman massat. Tarjouslaskentavaiheen hyödyn lisäksi massaluetteloiden tuottamiselle suunnitteluvaiheessa on muitakin perusteluita. Luetteloita voidaan esimerkiksi käyttää sopimusasiakirjoina ja niitä voidaan hyödyntää rakennuksen huoltokirjaa tehtäessä. Työssä esitetään kolmitasoinen malli massaluetteloille, lähtien yksinkertaisesta pisteluettelosta ja päättyen kattavaan tuote- ja tarvikeluetteloon. Eritasoisille luetteloille esitetään tarkoituksenmukaisia käyttökohteita ja tavoitteeksi asetetaan, että luettelot täydentyisivät hankkeen aikana, jolloin rakennuksen valmistuessa luovutusdokumentteihin voitaisiin sisällyttää täydellinen luettelo käytetyistä sähkötarvikkeista. Alalla on useita vuosia puhuttu laskennan siirtämisestä suunnittelijoille, mutta esteenä on ollut ohjeiden ja työkalujen puute. Ohjeita on nyt alettu luoda, ja tämä työ luo perustaa ohjeiden kehittämiselle edelleen. Myös kehittyneimmät suunnitteluohjelmat ovat nyt sellaisia, että niillä voidaan tuottaa luotettavia ja käyttökelpoisia massaluetteloita. Alimman tason luettelon tuottaminen työskenneltäessä kehittyneimmillä työkaluilla lisää suunnittelijan työmäärää muutamalla prosentilla. Suunnittelijan on käytettävä suunnitteluohjelmaa oikein ja tiedettävä piirtäessään, mitä tietoja luetteloon halutaan. Työn tuloksena syntyi myös kehitysehdotuksia suunnittelun tehtäväluettelon ja suunnitteluohjelmistojen kehittämiseksi. Työn teettäjänä ja pääasiallisena rahoittajana toimi JP-Talotekniikka Oy. fi
dc.description.abstract The aim of this thesis was to determine the impact to the electrical design work when quantity calculation is done by a designer using a CAD program. The thesis examines the quantity calculation in electrical field of the construction industry. Nowadays, electrical contractors complete quantity calculation before the construction tender is submitted. A considerable amount of non-profitable work is thus carried out in the bidding phase. There are also other arguments for the designer to complete quantity calculation besides just the advantages this offers in the bidding phase. For example, the bills of quantities can be used as parts of contracts and they can also be used in preparing a maintenance manual for the building. This thesis presents a three-level model for bills of quantities, beginning with a simple list of electrical points and ending with an all-inclusive list of electrical components and devices. Proper applications for these different lists are also outlined. Further information should progressively be added to the lists as the project progresses, thereby producing a complete list of all electrical components and devices by the time the construction is finished. It has often been proposed that designers should do the calculations, not the contractors, but one obstacle to this has been a lack of tools and guidelines. In past years new guidelines have been drafted, and this thesis provides a basis to continue improving them. Nowadays, the most sophisticated CAD programs are able to produce definitive and useful material lists. The production of the lowest-level list would increase the designer's workload by only few percent. Added to this, the benefit of the first-level bill of quantities calculated by a designer would save millions of euros per year in construction costs. The thesis also presents proposals for developing the planning worklist and CAD programs. The thesis was commissioned and partly financed by JP Building Engineering Ltd. en
dc.format.extent 54
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Electrical engineering en
dc.title Massaluetteloiden tuottaminen CAD-ohjelmista : sähkösuunnittelijan näkökulma fi
dc.title Producing bills of quantities using CAD-programs en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Department of Electrical and Communications Engineering en
dc.contributor.department Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto fi
dc.subject.keyword CAD en
dc.subject.keyword bill of quantities en
dc.subject.keyword computation of quantities en
dc.subject.keyword electrical contracting en
dc.subject.keyword electrical design en
dc.subject.keyword quantity calculation en
dc.subject.keyword product model en
dc.subject.keyword CAD fi
dc.subject.keyword massalaskenta fi
dc.subject.keyword massaluettelo fi
dc.subject.keyword määräluettelo fi
dc.subject.keyword sähkösuunnittelu fi
dc.subject.keyword sähköurakointi fi
dc.subject.keyword tuotemalli fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-006220
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Lighting technology en
dc.programme.major Valaistustekniikka fi
dc.programme.mcode S-118
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Halonen, Liisa; Prof.
dc.programme Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma fi
dc.contributor.lab Lighting Laboratory en
dc.contributor.lab Valaistuslaboratorio fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account