Learning Centre

Development of a brewery information system

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Therman, Rolf
dc.contributor.author Paasivuori, Risto
dc.date.accessioned 2020-12-04T19:01:43Z
dc.date.available 2020-12-04T19:01:43Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/92214
dc.description.abstract Yritysten toiminnan ohjaaminen on perinteisesti keskittynyt erillisten osastojen toiminnan ohjaamiseen ja ohjaamisesta ovat olleet vastuussa lähinnä yrityksen johto tai osastojen päälliköt. Toiminnan mittaamisessa on ennen keskitytty lähinnä seuraamaan taloudellisia lukuja. Nykyään toiminnan ohjaamisessa pyritään yrityksen eri prosessien ohjaamiseen. Vuosien kuluessa organisaatioita on madallettu ja vastuuta toiminnasta ja sen ohjaamisesta on siirretty suorittavalle portaalle eli tiimeille. Toiminnan mittaamisessa pyritään nykyään käyttämään mittareita, jotka kertovat syytekijöitä seurattaville taloudellisille asioille. Yritykset käyttävät nykyään useita erilaisia tietojärjestelmiä, joilla on omat roolinsa toiminnan ohjaamisessa. Tietojärjestelmiä käytetään apuna esimerkiksi toimilaitteiden automaatiossa, tuotantoerien seurannassa sekä toiminnan ohjaamisessa. Useat tietojärjestelmät ja niiden erilaiset tietokannat voivat pitää sisällään niin paljon tietoa, että oleellisen tiedon löytäminen muodostuu usein ongelmaksi. Tässä diplomityössä on määritelty ja rakennettu panimon tuotantotoiminnasta vastaaville henkilöille päätösten tekoa tukeva informaatiojärjestelmä. Järjestelmästä löytyy mittareiden muodossa tuotannon tiimien tärkeimmät tavoitteet, joita seurataan säännöllisesti. Lisäksi informaatiojärjestelmään kerätään muista tietojärjestelmistä reaaliajassa päivittyvää tietoa siitä, mitä tuotannon eri toiminnoissa parhaillaan tapahtuu tai tulee tapahtumaan tulevaisuudessa. Informaatiojärjestelmän mittareiden määrittämisessä on oltava tarkka. Mittareiden käyttäytyminen on tunnettava erityisen hyvin silloin, jos niiden arvoja käytetään palkkauksen perusteina. Mittarit eivät saisi myöskään olla keskenään ristiriitaisia. On tärkeää muistaa, että mittarit ovat myös keino, jolla yritysjohto voi viestittää tiimeille tärkeiksi katsomiaan asioita. Pelkät mittarit eivät kuitenkaan riitä toiminnan ohjaamiseen, vaan lisäksi tarvitaan myös reaaliaikaista tietoa tuotannosta. Järjestelmän käytettävyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Visuaalisuudella voidaan helpottaa asioiden ymmärtämistä. fi
dc.format.extent 96
dc.language.iso fi en
dc.title Development of a brewery information system en
dc.title Panimon informaatiojärjestelmän kehittäminen fi
dc.contributor.school Teknillinen korkeakoulu fi
dc.contributor.school Helsinki University of Technology en
dc.contributor.department Konetekniikan osasto fi
dc.subject.keyword operations management en
dc.subject.keyword toiminnanohjaus fi
dc.subject.keyword performance measurement en
dc.subject.keyword mittausjärjestelmä fi
dc.subject.keyword automation system en
dc.subject.keyword mittari fi
dc.subject.keyword key performance indicator en
dc.subject.keyword automaatiojärjestelmä fi
dc.subject.keyword team en
dc.subject.keyword päätavoite fi
dc.subject.keyword integration en
dc.subject.keyword tiimi fi
dc.subject.keyword integraatio fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020120451049
dc.programme.major Konepajatekniikka fi
dc.programme.mcode Kon-15 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Aaltonen, Kalevi
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_16720
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 26639
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics