Piirikytkentäisten ja pakettikytkentäisten palveluiden yhdistäminen yhdentyvissä verkoissa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Helenius, Ville; DI
dc.contributor.author Österman, Sauli
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:11:17Z
dc.date.available 2011-12-08T09:11:17Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/921
dc.description.abstract Tämän diplomityön tavoitteena on tutkia sekä 3GPP:n standardoiman CSICS palvelun ensimmäisen vaiheen toiminnallisuutta että standardointiprosessin tilaa. Diplomityössä arvioidaan miten konferenssipalvelu voitaisiin toteuttaa käyttäen ensimmäisen vaiheen CSICS palvelua hyväksi. Työn alussa esitellään 3GPP:n standardointi prosessi, matkaviestinverkon kehitys sekä matkaviestinverkon kannalta tärkeitä standardointi organisaatioita. Tämän jälkeen esitellään ne lisäpalvelut, jotka vaikuttavat CSICS:n toimintaan sekä IMS-palveluympäristö. Seuraavaksi käydään läpi julkaistujen 3GPP:n standardien mukainen ensimmäisen vaiheen CSICS-toiminnallisuus. Lopuksi esitellään tunnistetut vaihtoehdot CSICS:ää hyödyntävän konferenssipalvelun toteutukseksi sekä vertaillaan esitettyjä vaihtoehtoja toisiinsa. Arviointi on suoritettu kirjallisuustutkimuksena. Tämän diplomityön tuloksena on kuvaus ensimmäisen vaiheen CSICS palvelun toiminnasta sekä arvio 3GPP CSICS:n standardoinnin tämänhetkisestä tilasta. Myös ensimmäisen vaiheen CSICS palvelua hyödyntävän konferenssipalvelun toteuttaminen on päätelty mahdolliseksi ja tunnistetuista toteutusvaihtoehdoista on valittu toteutettavaksi soveltuvimmat. fi
dc.description.abstract The aim of this thesis is to study the functionality and the current status of the 3GPP CSICS phase 1 specifications. This thesis also evaluates how the conferencing service could be implemented with the CSICS phase 1 functionality. First the standardization procedure of the 3GPP, the development of the mobile network and some important bodies involved in the standardization of the mobile network are introduced. Thereafter the supplementary services that have an effect on the CSICS functionality and the IMS are presented. Next the current specifications of 3GPP regarding the CSICS are studied. Last the different approaches of implementing a conference service based on these specifications are evaluated. The evaluation is based on a literature study. As a result, the functionality described in the CSICS phase 1 specifications and evaluation of the state of the the standardization of the CSICS phase 1 are presented. Also the conference service is determined to be feasible to implement utilising the CSICS phase 1 functionality. From the recognised approaches the most suitable ones for implementation are chosen. en
dc.format.extent xiii, 84
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Electrical engineering en
dc.title Piirikytkentäisten ja pakettikytkentäisten palveluiden yhdistäminen yhdentyvissä verkoissa fi
dc.title Combining circuit and packet based services in converging networks en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Department of Electrical and Communications Engineering en
dc.contributor.department Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto fi
dc.subject.keyword combinational services en
dc.subject.keyword CSICS en
dc.subject.keyword IMS en
dc.subject.keyword enriched call en
dc.subject.keyword UUS en
dc.subject.keyword conference service en
dc.subject.keyword yhdistetyt palvelut fi
dc.subject.keyword CSICS fi
dc.subject.keyword IMS fi
dc.subject.keyword UUS fi
dc.subject.keyword konferenssipalvelu fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-006197
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Networking Technology en
dc.programme.major Tietoverkkotekniikka fi
dc.programme.mcode S-38
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Kantola, Raimo; Prof.
dc.programme Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account