Learning Centre

GPRS yhdyskäytäväsolmun testausprosessin analysointi

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Zhao, Rui; DI
dc.contributor.author Tuominen, Jorma
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:10:49Z
dc.date.available 2011-12-08T09:10:49Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/919
dc.description.abstract Tässä diplomityössä tarkastellaan GPRS ja 3G verkon yhdyskäytäväsolmun testausprosessia käyttäen apuna erilaisia testauksen mittareita, vika-analyysiä ja riskianalyysiä. Edellä mainittujen analyysien perusteella suunnitellaan riskiperusteisen testauksen tarkka kohdentaminen. Tavoitteena on löytää keinoja parantaa testauksen tehokkuutta kohdentamalla riskiperusteinen testaus asiakkaan kannalta tärkeimmille ja vika-altteimmille toiminnallisuusalueille. Tämän tuloksena asiakkaalle pystytään toimittamaan parempilaatuinen tuote ja testauksen kustannuksia pystytään alentamaan. Työn teoriaosuudessa selvitetään ensin GPRS yhdyskäytäväsolmun toimintaa ja kommunikointia naapuriverkkoelementtien kanssa. Toiseksi selvitetään ohjelmistokehitysprosessin ja ohjelmistotestauksen perusteita. Työn käytännön osuudessa tutkitaan testauksen mittareita ja tehdään vika-analyysi. Mittareihin ja vika-analyysiin perustuen tehdään tuotteen riskianalyysi, jonka jälkeen pystytään suunnittelemaan riskiperusteinen testaus. Tutkimuksen tärkeimmät johtopäätökset: 1) Yhteistyötä tuotekehityksen, testauksen ja asiakasrajapinnan välillä pitää lisätä ja tehostaa. 2) Vaatimustenhallinnan, testitapaustietokannan ja vikatietokannan käyttöä pitää yhdenmukaistaa. 3) Testauksen ohjausta ja seurantaa helpottavien mittareiden saatavuutta ja reaaliaikaisuutta pitää kehittää. fi
dc.description.abstract In this thesis the test process of Gateway GPRS Support Node was analysed by means of testing metrics, a defect analysis and a product risk analysis. Based on the before mentioned analyses a risk based testing was planned. The objective of the thesis was to improve the efficiency of the testing by concentrating the risk based testing to the features that are most critical to the customers and also by emphasising the testing of the most error prone functionality areas. The goal is a higher product quality and lower testing costs. In the theoretical part of the thesis firstly the functionality of Gateway GPRS Support Node is explained and also the protocols and interfaces towards the other network elements are investigated. Secondly the basics of the software creation process and the software testing are described. In the practical part of the thesis the testing metrics are researched and the defect analysis is performed. Then the risk based testing is planned based on the product risk analysis. Main conclusions of the study: 1) Co-operation between the product development, the testing and the customer support should be strengthened. 2) The usage of the requirement management database, the test management database and the defect tracking database should be harmonized. 3) The availability of the real-time testing metrics should be improved. en
dc.format.extent 72
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Electrical engineering en
dc.title GPRS yhdyskäytäväsolmun testausprosessin analysointi fi
dc.title Test process analysis of Gateway GPRS Support Node en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Department of Electrical and Communications Engineering en
dc.contributor.department Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto fi
dc.subject.keyword GGSN en
dc.subject.keyword software testing en
dc.subject.keyword testing metrics en
dc.subject.keyword defect analysis en
dc.subject.keyword risk based testing en
dc.subject.keyword GGSN fi
dc.subject.keyword ohjelmistotestaus fi
dc.subject.keyword testauksen mittarit fi
dc.subject.keyword vika-analyysi fi
dc.subject.keyword riskiperusteinen testaus fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-006172
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Communications en
dc.programme.major Tietoliikennetekniikka fi
dc.programme.mcode S-72
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Häggman, Sven-Gustav; Prof.
dc.programme Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_38551
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 32745
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics