Learning Centre

Gyrokinetic field-particle code for plasma turbulence studies

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Heikkinen, Jukka
dc.contributor.author Janhunen, Salomon
dc.date.accessioned 2020-12-04T18:41:55Z
dc.date.available 2020-12-04T18:41:55Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/91831
dc.description.abstract The study of transport processes in fusion plasmas has been revolutionized by the use of massively parallel computers. The transport of energy and particles in current fusion experiments is seen to be primarily due to turbulence, and turbulence suppression has been observed in a number of experimental scenarios. In this work we describe the development of a numerical model for simulating transport processes in Tokamak plasmas. The work includes description of the kinetic theory on which the numerical model is based on (gyro-kinetic theory), the magnetic field background of the numerical model, the implementation of the model and theoretical comparisons based on the Weiland model (a fluid model with an asymptotic closure). We also describe the inclusion of various diagnostics in the code. en
dc.description.abstract Fuusioplasman kuljetusilmiöiden tutkimus on kokenut mullistuksen nyt, kun suuria laskentaresursseja on saatavilla. Kokeissa havaittu hiukkasten ja energian kulkeutuminen plasmassa on pääasiassa turbulenssin ja pyörteilyn aiheuttamaa, ja turbulenssin on nähty vähenevän tietyissä koejärjestelyissä. Työssä esitetty tietokonemalli soveltuu tällaisten ilmiöiden mallintamiseen. Tässä työssä esittelemme plasman kuljetusilmiöiden mallintamiseen kehitettävää tietokonemallia. Työssä esitellään numeerisessa mallissa käytettyä plasman kineettistä teoriaa (gyrokineettinen teoria) ja magneettikentän taustaa, numeerisen mallin toteutusta. Työssä johdetaan magnetohydrodynaaminen nestemalli epävakaisuuksien tutkimiseksi (Weilandin malli) ja vertaillaan koodin tuloksia tähän. Selitämme myös työn yhteydessä ohjelmoitujen koodissa tehtävien mittausten teoreettista taustaa. fi
dc.format.extent 51
dc.language.iso en en
dc.title Gyrokinetic field-particle code for plasma turbulence studies en
dc.title Gyrokineettinen kenttä-hiukkaskoodi plasman turbulenssin mallintamiseen fi
dc.contributor.school Teknillinen korkeakoulu fi
dc.contributor.school Helsinki University of Technology en
dc.contributor.department Teknillisen fysiikan ja matematiikan osasto fi
dc.subject.keyword plasma turbulence en
dc.subject.keyword turbulenssi fi
dc.subject.keyword kinetic theory of plasma en
dc.subject.keyword kineettinen plasman teoria fi
dc.subject.keyword computational physics en
dc.subject.keyword laskennallinen fysiikka fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020120450666
dc.programme.major Ydin- ja energiatekniikka fi
dc.programme.mcode Tfy-56 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Salomaa, Rainer
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_40760
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 25427
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics