Learning Centre

About goals of the interest groups of a PPP -service acquisition

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Härmä, Aki
dc.date.accessioned 2020-12-04T18:36:24Z
dc.date.available 2020-12-04T18:36:24Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/91723
dc.description.abstract Jo pidemmän aikaa jatkunut tehtävien lisääntyminen ja joissain tapauksissa valtionosuuksien väheneminen ovat aiheuttaneet kunnille paineita hakea uusia rahoitusratkaisuja julkisten palveluidensa turvaamiseksi. Yhtenä tällaisena vaihtoehtona on nähty julkis-yksityisen yhteistyön (JYY) mukainen yksityisrahoitus- eli elinkaarihanke. Tässä diplomityössä selvitetään Kaivomestari -elinkaarihankkeen sidosryhmien odotuksia ja tavoitteita tarjottavalle palvelulle. Työn tärkeimmät osatavoitteet ovat Espoon sekä eri julkisyhteisöjen roolimuutosten arvioiminen elinkaarimallien yleistymisen seurauksena, keskeisimpien rahoitusmallien esitteleminen sekä mallin/mallien julkiselle palvelutuotannolle aiheuttamien haasteiden selvittäminen. Työ on rajattu koskemaan tarkastelun kohteena olevaa esimerkkikohdetta. Ajallisesti rajaus koskee rakentamis- sekä käyttöönottovaiheen väliä. Tehty tutkimus perustuu eri yksityisrahoitusmallien osalta kirjallisuustutkimukseen. Sidosryhmien tavoitteita ja odotuksia sekä mahdollisia roolimuutoksia on arvioitu suoritetun laadullisen haastattelututkimuksen avulla, mikä muodostaa samalla tutkimuksen empiirisen osion. Merkittävimmiksi tavoitteiksi tilaajan puolelta nostettiin toive aidosta kumppanuushankkeesta kaikkien osapuolten kesken sekä opin saaminen myös omaa toimintaa varten. Asiakaspuolelta nousivat esille palvelun toteutuminen sovitusti sekä kohteen tuleminen osaksi kaupungin omaa palvelutarjontaa. Käyttäjäpuolelta korostettiin palvelutason olemista vähintään kaupungin tasoa vastaavana sekä palvelun laadukkuutta myös sisäisesti, ei pelkästään ulkoisesti. Tuottajapuolelta nousivat esille toimivan vuorovaikutuksen ja oman muutosjoustavuuden ylläpito sekä markkinoiden avautuminen tämän tyyppiselle liiketoiminnalle mallin käyttöönoton myötä. Lopputulos roolimuutoksen osalta kaupungille oli muuttuminen palvelun tuottajasta sen aidoksi tilaajaksi. Kiinteistöjen omistamisen ja ylläpidon näkökulmasta itse omistamisen sijaan korostettiin yksimielisesti tuotettavan palvelun tasa-arvoisuutta sekä samanhintaisuutta kaupungin omien kohteiden kanssa kuntalaisten suuntaan. Suurimpina haasteina kunnille sekä julkisyhteisöille nähtiin monimuotoisten palvelujen tuleminen pysyväksi osaksi julkisia palveluita, oman osto-osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen eri palveluiden hankkimisessa sekä toimivan vuorovaikutuksen tuleminen sekä kaupungin ja käyttäjien, että kaupungin ja palveluntuottajan välille. fi
dc.format.extent 66 + [6]
dc.language.iso fi en
dc.title About goals of the interest groups of a PPP -service acquisition en
dc.title JYY -palveluhankinnan sidosryhmien tavoitteista fi
dc.contributor.school Teknillinen korkeakoulu fi
dc.contributor.school Helsinki University of Technology en
dc.contributor.department Maanmittausosasto fi
dc.subject.keyword Public-Private-Partnership (PPP) en
dc.subject.keyword julkis-yksityinen yhteistyö (JYY) fi
dc.subject.keyword Private Finance Initiative (PFI) model en
dc.subject.keyword yksityisrahoitusmalli (PFI) fi
dc.subject.keyword lifecycle project en
dc.subject.keyword elinkaarihanke fi
dc.subject.keyword interest group en
dc.subject.keyword sidosryhmät fi
dc.subject.keyword en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020120450558
dc.programme.major Kiinteistöoppi fi
dc.programme.mcode Maa-20 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Leväinen, Kari I.
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_26913
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 25308
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics