Learning Centre

The synthesis of the AB-ring fragment of pectenotoxin

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Pihko, Petri
dc.contributor.author Aho, Jatta
dc.date.accessioned 2020-12-04T18:36:18Z
dc.date.available 2020-12-04T18:36:18Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/91721
dc.description.abstract Työn tarkoituksena oli kehittää lyhyt ja toimiva synteesimenetelmä pektenotoksiini 4:n AB-rengasfragmentille enantiopuhtaassa muodossa. Tavoitteena oli ensin saada syntetisoitua mahdollinen A-renkaaksi sopiva laktonirakenne, josta edelleen päästäisiin lopulliseen AB-spiroketaalirakenteeseen. A-renkaan stereokeskusten muodostamisen vaihtoehtoisia strategioita valittaessa tutustuttiin tarkemmin kolmeen eri menetelmään, jotka ovat kirjallisuudessa osoittautuneet parhaiksi tavoiksi juuri tarvittavan syn-alpha,-metyyli-beta-hydroksi-rakenteen aikaansaamiseksi. Lyhyessä kirjallisuuskatsauksessa esiteltiin näitä menetelmiä, jotka ovat aldoliadditio, epoksidointi sekä allyyli- ja krotyylimetallireagenssien additio aldehydeihin. Aluksi tutkittiin mahdollisuutta muodostaa A-renkaan stereokeskukset proliinikatalysoidulla suoralla ristialdolireaktiolla. Reaktioita ei kuitenkin saatu toimimaan tarpeeksi tehokkaasti. Lopulta A-rengas onnistuttiin syntetisoimaan yhdeksässä vaiheessa, käyttäen avainreaktioina stereokeskusten muodostamisessa Z-selektiivistä Horner-Wadsworth-Emmons olefinaatiota, Sharplessin asymmetristä epoksidointia sekä regioselektiivistä epoksidirenkaan avausta. Lopullisen AB-rengasfragmentin synteesissä oli tarkoitus käyttää ryhmässämme aikaisemmin A-renkaan mahdolliselle malliaineelle kehitettyä menetelmää. Menetelmää soveltaen onnistuttiin syntetisoimaan vaihtoehtoinen PMB-ketaali, jonka asymmetrisellä dihydroksyloinnilla ja sitä seuraavalla happokatalysoidulla spiroketalisoinnilla päästiin lopulta haluttuun AB-spiroketaalituotteeseen. Kun reaktioaika pidettiin lyhyenä, muodostui myös toista spiroketaalituotetta, jossa spiro-konfiguraatio on epäanomeerinen. Tämän isomeerin uskotaan muodostuvan reaktiossa kineettisenä tuotteena. Tällainen epäanomeerinen konfiguraatio on pektenotoksiineissa 1, 2, 3 ja 6. Tavoitteen mukaisesti onnistuttiin kehittämään synteesimenetelmä pektenotoksiini 4:n AB-rengasfragmentille ja lisäksi myös menetelmä kaikkien eri pektenotoksiini isomeerien spiroketaaliyksiköiden syntetisoimiseksi. Mikä tärkeintä, stereokeskusten muodostamisessa käytettiin vain katalyyttisiä asymmetrisiä menetelmiä. fi
dc.format.extent x + 82 s. + liitt. 42
dc.language.iso fi en
dc.title The synthesis of the AB-ring fragment of pectenotoxin en
dc.title Pektenotoksiinin AB-rengasfragmentin synteesi fi
dc.contributor.school Teknillinen korkeakoulu fi
dc.contributor.school Helsinki University of Technology en
dc.contributor.department Kemian tekniikan osasto fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020120450556
dc.programme.major Orgaaninen kemia fi
dc.programme.mcode Kem-4 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Koskinen, Ari
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_15461
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 25306
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics